Lysenko Iuliia

Лисенко Юлія ЮріївнаУ 2007 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. З листопада 2010 року навчався в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин". З квітня 2007 року працює в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді інженера та асистента  кафедри (за сумісництвом).
Викладає дисципліни: інформатика, електромагнітні методи НК, теплові методи НК.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Застосування імпульсної вихрострумової дефектоскопії для моніторингу технічного стану великогабаритних об’єктів
Висока ефективність та надійність отримуваних результатів вихрострумового неруйнівного контролю (ВCНК) сприяє його широкому застосуванню у різних галузях науки і техніки для розв‘язання задач дефектоскопії, контролю якості матеріалів і виробів, моніторингу характеристик об'єктів контролю (ОК) різного призначення. На сьогодні до актуальних задач ВСНК відносять вдосконалення вихрострумових перетворювачів (ВСП) [1], способів збудження вихрових струмів в ОК, розроблення нових методів опрацювання інформаційних сигналів ВСП [2]...
--// Збірник матеріалів 8-ї Національної науково-технічної конференції «НК та технічна діагностика - UkrNDT-2016" / Київ: УТ НКТД, 22-24 листопада 2016. – С. 174-178.

Мобильный вихретоковый дефектоскоп с беспроводной системой передачи данных
This article has described the direction in the development of the modern flaw detection - wireless connection. Wireless connectivity between the measuring sensors and processing unit increases the reliability of testing and decreases the decision-making time. It increases stability of devices under adverse environmental conditions and allows for simplifying executing operation in any position. The article includes the descriptions of the advantages of the GSM channel and justification of existing standards for particular non-destructive testing tasks and conditions.
--// Ж-л «Научные известия на НТС машиностроения», Созополь, Болгария. – 2016 – №187. – С. 43–45.

Применение методов статистической фазометрии в неразрушающем контроле
The article summarizes the authors’ experience on the application of statistical phase meter methods in NDT. The general methodological basis of these methods is the Hilbert transformation in conjunction with statistical analysis of signal’s phase characteristic. Examples of the use of a discrete signal phase characteristics and based on them sample circular mean, sample circular variance, sample circular median and etс in acoustic and eddy current NDT are discussed. This allows you to expand the possibilities of the known NDT methods through the use of new information parameters and characteristics of cyclic signals.
--// Ж-л «Научные известия на НТС машиностроения», Созополь, Болгария. – 2016 – №187. – С. 38–42.

Імпульсний вихрострумовий контроль товщини діелектричного покриття на магнітній основі
В статті розглядається проста і ефективна альтернатива традиційному вихрострумовому методу неруйнівного контролю з гармонічним збудженням – імпульсний вихрострумовий метод контролю. Можливості застосування цього методу показані на прикладі контролю товщини діелектричного покриття на електропровідній основі. Метою роботи є аналіз системи контролю товщини покриття перетворювачем в режимі імпульсного збудження. Наведено методику оброблення інформаційного сигналу - відгуку системи «ВСП - ОК» на збуджуючий імпульсний сигнал, яка грунтується на використанні перетворення Гільберта. Наведено експериментальні результати оцінки товщини покриття. В якості інформативних параметрів сигналу перетворювача, розглянуто використання частоти та загасання коливань інформаційного сигналу. Встановлено загальний характер залежності цих параметрів від товщини діелектричного покриття.
--// Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування. - 2015. - Вип. 49. - С. 68–74.

Імпульсний вихрострумовий контроль об’єктів циліндричної форми
Більшість методів вихрострумового неруйнівного контролю базується на використанні гармонічних сигналів і аналізі їх параметрів та характеристик (амплітуди та фази) після взаємодії з об’єктом контролю. Імпульсний метод може суттєво доповнити можливості традиційних методів вихрострумового контролю аналізом інших параметрів сигналів - частоти, дисперсії фази та декременту сигналу. Внесений сигнал прохідного вихрострумового перетворювача формувався як реакція системи «Вихрострумовий перетворювач – об’єкт контролю» на фронт збуджуючого сигналу.
У статті розглядаються особливості імпульсного режиму вихрострумового контролю об’єктів циліндричної форми. Наведені результати експериментальних досліджень наборів циліндричних зразків різного діаметру з алюмінію та бронзи. Приведено отримані залежності інформативних параметрів сигналів вихрострумового перетворювача від діаметру об’єкта контролю та електропровідності його матеріалу. Напрям подальших досліджень пов’язаний із підвищенням точності оцінки параметрів інформативних сигналів при імпульсному режимі роботи накладних перетворювачів.
--// Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування. - 2013. - Вип. 45. - С. 69–75.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021