1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук.

 Асистентом кафедри Богдан Г. А. підготовлена до захисту кандидатська дисертація на тему «Вдосконалення акустичних методів контролю фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів», керівник доц. Галаган Р.М. Дисертація подана до захисту у спеціалізовану вчену раду Д26.002.18.

Information on the directions of development of scientific schools operating at the Department of Automation and Non-Destructive Testing Systems.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021