Вітаємо магістрантів 2023 року випуску

 Малька Володимира та Стешенка Ярослава

з успішним захистом магістерських дисертацій!

Щиро бажаємо подальших успіхів, наснаги та креативності в наукових справах та починаннях!

1 2

Фрагмент процесу роботи над магістерською дисертацією магістранта кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ КПІ ім Ігоря Сікорського (грудень, 2021 рік).

Магістрант-виконавець Живкович Артур Владиславович.
Тема роботи: Тепловізійна система для діагностування тепловтрат споруд.
Науковий керівник: к.т.н. Муравйов Олександр Володимирович.

16-21 грудня 2021 року на кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю відбулися захисти кваліфікаційних робіт здобувачами ступеня магістра груп ПК-01мп та ПМ-01мп. За результатами захистів Екзаменаційна комісія зазначила високий рівень підготовки випускників. Рівень сформованості загальних і фахових компетентностей здобувачів відповідає вимогам спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а саме освітнім програмам підготовки:
- Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладів
- Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

Представлені до захистів кваліфікаційні роботи виконано на високому науково-технічному рівні. Під час захистів здобувачі продемонстрували знання та уміння, які свідчать про їхню готовність до професійної діяльності за обраним фахом.

1 1 36 1 PM 1 1

21 1Вітаємо магістрантів 2022 року випуску

 Нічика Віталія Сергійовича та Петренка Дмитра Володимировича

з успішним захистом магістерських дисертацій!

Щиро бажаємо подальших успіхів, наснаги та креативності в наукових справах та починаннях!

 

Вітаємо магістранта 2021 року випуску

Барановського Дмитра

з успішним захистом магістерської дисертації!

Щиро бажаємо подальших успіхів, наснаги та креативності в наукових справах та починаннях!

Baranovskiy1 Baranovskiy2
Baranovskiy3 Baranovskiy4

Захист проводився дистанційно з використанням платформи відео-конференцій Google Meet. Участь в онлайн конференції із захисту кваліфікаційної роботи змогли взяти участь усі бажаючі.

Інформація про магістрську дисертацію:
Тема кваліфікаційної роботи: «Комп’ютеризована система вихрострумового контролю з використанням перетворювачів матричного типу»
Науковий керівник: професор кафедри ПСНК, д.т.н., професор Куц Ю.В.

З текстом роботи можна ознайомитися за посиланням

Page 1 of 9

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021