Захисти магістерських дисертацій 2022 року (наукового спрямування)

21 1Вітаємо магістрантів 2022 року випуску

 Нічика Віталія Сергійовича та Петренка Дмитра Володимировича

з успішним захистом магістерських дисертацій!

Щиро бажаємо подальших успіхів, наснаги та креативності в наукових справах та починаннях!

 

 

1 1 2 1 3 1 4 1
11 1 12 1 15 1 19 1

Захист проводився дистанційно з використанням платформи відео-конференцій Zoom. Участь в онлайн конференції із захисту кваліфікаційної роботи змогли взяти участь усі бажаючі.

Інформація про магістрські дисертації:

Нічик Віталій Сергійович

Тема: Дослідження двоканального ємнісного МЕМС чутливого елементу автоматизованої вимірювальної системи з елементами штучного інтелекту.
Науковий керівник проф.,д.т.н. проф. Безвесільна О.М.

Петренко Дмитро Володимирович

Тема: Удосконалення методу визначення дефектів багатошарових матеріалів за результатами активного теплового контролю з використанням нейронних мереж.
Науковий керівник проф., д.п.н., проф. Протасов А.Г.

З тематикою магістерських дисертацій можна ознайомитись за посиланням або в електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорськоголектронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021