Center for International EducationAdmission to the Instrument Engineering Faculty for the first year in 2018 will be held on a specialty (distribution by specialization will be conducted separately).

151 Automation and Computer-Integrated Technologies

- Computer-Integrated Technologies of Instrument Making
- Computer-Integrated Technology of Designing Devices
- Computer-Integrated Technologies, Navigation and Control Systems
- Robotic and Automated Non-Destruction Testing and Diagnostic Systems
- Computer-Integrated Optoelectronic Systems and Technologies
- Computer-Integrated Medical Systems

 

152 Metrology and Information-Measuring Technology

- Information and Measuring Technologies in Instrumentation Engineering
- Information-Measuring Technology of Ecological Safety
- Photonics and Optoinformatics
- Metrology and Measuring Techniques
- Information Measuring Technologies and Systems

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»:

Єдність методів технічної та медичної діагностики розширює можливості випускників кафедри, дає їм змогу працювати як у промисловості, лабораторіях підприємств, у НДІ різних спрямувань, так і в медичних інститутах, лікарнях та клініках, де вивчаються й використовуються сучасні методи медичної інженерії для контролю та діагностики (комп’ютерні томографи, засоби для ультразвукових і рентгенологічних досліджень та ін.).

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021