Процес роботи над магістерською дисертацією

Фрагмент процесу роботи над магістерською дисертацією магістранта кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ КПІ ім Ігоря Сікорського (грудень, 2021 рік).

Магістрант-виконавець Живкович Артур Владиславович.
Тема роботи: Тепловізійна система для діагностування тепловтрат споруд.
Науковий керівник: к.т.н. Муравйов Олександр Володимирович.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021