Барановський Д. Комп’ютеризована система вихрострумового контролю з використанням перетворювачів матричного типу

В промисловості одним із самих розповсюджених використовуваних матеріалів є листи алюмінієвого прокату. Цей матеріал потрібно досить ретельно та часто контролювати, оскільки він дуже часто використовується в авіації. При контролі таких листів основною проблемою є швидкість проведення контролю, оскільки такі листи мають значні габаритні розміри. Використання комп’ютеризованої системи вихроструового контролю з матричними перетворювачами дозволить значно зменшити час, необхідний для локалізації зони дефекту, що в свою чергу збільшить швидкість проведення контролю.

 

Магістерська дисертація включає в себе п’ять розділів. Перший розділ включає в себе фізичні основи та напрямки розвитку технологій вихрострумового контролю, особливості автоматизації систрем вихрострумового контролю та особливості використання, в таких системах, перетворювачів матричного типу.
В другому розділі наводяться принципи проектування комп’ютеризованих засобів вихрострумового контролю. Розглядається методологія формування та опрацювання сигналів вихрострумової дефеектоскопії на основі перетворення Гільберта. Продемонстровані приклади розроблення узагальнених систем з використання матричних перетворювачів. Запропонована методологія контролю ідентичності елементів матричного перетворювача.

В третьому розділі описується розроблення методу оцінювання параметрів дефектів на основі аналізу знань про амплітудні та фазні характеристики отриманих від дефектів сигналів. Проводиться аналіз годографа внесених сигналів від дефектів, на основі проведеного аналізу створюється методика оцінювання параметрів дефектів.

В четвертому розділі наведено опис та практичну цінність лабораторного макету, підібрано двигун та редуктор для побудови даного макету, описано всі складові та принцип роботи макету.

П’ятий розділ був присвячений розробці стартап - проекту .

Мета дослідження: Розробити систему для контролю ідентичності елементів матричного перетворювача, запропонувати методику контролю ідентичності елементів, запропонувати методику оцінювання параметрів дефектів за амплітудними та фазними характеристиками сигналів отриманих під час контролю.

Об’єкт дослідження: Процес формування, опрацювання сигналів ВСД

Предмет дослідження: Методи і засоби виявлення, опрацювання сигналів ВСД під час проведення контролю, оцінюапння переметрів дефектів по прийнятим сигналам.

Новизна: Запропоновано метод та методику контролю ідентичності елементів матричних ВСП за характеристиками їх сигналів, що формуються під час сканування об’єктів зі штучними дефектами однаковими для всіх елементів матриці, який полягає у застосуванні до сигналів перетворення Гільберта, визначенні амплітудних характеристик сигналів та проведення їх статистичного аналізу, що дає змогу забезпечити однакову чутливість всіх елементів матричного ВСП до дефектів.

Запропоновано спосіб та методику оцінювання параметрів поверхневих та підповерхневих тріщин, який грунтується на використанні амплітудної та фазової характеристик сигналів від дефектів, що дає змогу оцінити на одній частоті глибину тріщин та глибину їх залягання під поверхнею  ОК.

Керівник: проф. Куц Ю.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021