student guideРівень вищої освіти перший (бакалаврський)

1 курс:

 1. Комп'ютерна графіка - силабус
 2. Програмування 2. Об'єктно-орієнтоване програмування - силабус

2 курс:

 1. 3D моделювання - силабус
 2. Додаткові розділи фізики - силабус
 3. Додатковий курс фізики - силабус
 4. Електроніка - силабус
 5. Електроніка 1. Основи електроніки - силабус
 6. Комп’ютерне моделювання процесів і систем - силабус
 7. Конструювання елементів приладів автоматизованих систем - силабус
 8. Курсова робота з технології розроблення програмного забезпечення - силабус
 9. Курсовий проект з  методів та засобів вимірювання параметрів технологічних процесів (для студентів прискореної форми навчання) - силабус
 10. Методи та засоби вимірювання параметрів технологічних процесів (для студентів прискореної форми навчання) - силабус
 11. Метрологія та стандартизація - силабус
 12. Основи конструювання - силабус
 13. Система CAD/CAE САТІА - силабус
 14. Cпеціальні питання вищої математики - силабус
 15. Спеціальні розділи математики - силабус
 16. Теорія автоматичного керування 2. Аналіз і синтез систем автоматичного керування (для студентів прискореної форми навчання) - силабус
 17. Технології розроблення програмного забезпечення - силабус

3 курс:

 1. Бази даних - силабус
 2. Бази даних (для студентів прискореної форми навчання) - силабус
 3. Вимірювальні технології робототехнічних систем - силабус
 4. Випробування приладів - силабус
 5. Електроніка та основи мікропроцесорної техніки 2 - силабус
 6. Електроніка та основи мікропроцесорної техніки 2. Цифрова електроніка - силабус
 7. Комп'ютерна електроніка 2. Цифрова електроніка - силабус
 8. Комп'ютерне моделювання процесів і систем 1. Моделювання та теоретичні основи неперервних сигналів - силабус
 9. Комп'ютерне моделювання процесів і систем 2. Моделювання та цифрова обробка сигналів - силабус
 10. Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи - силабус
 11. Конструювання  та складання медичних приладів 2. Деталі та вузли медичних приладів - силабус
 12. Курсовий проект з  методів та засобів вимірювання параметрів технологічних процесів - силабус
 13. Методи та засоби вимірювання параметрів технологічних процесів 1 - силабус
 14. Методи та засоби вимірювання параметрів технологічних процесів 2 (для студентів прискореної форми навчання) - силабус
 15. Основи теплобачення та теплового контролю - силабус, опис
 16. Передача даних та сучасні методи обробки сигналів - силабус
 17. Перетворювачі фізичних величин - силабус
 18. Програмування нейронних мереж - силабус
 19. Проектування систем автоматизації - силабус
 20. Теорія автоматичного керування 1. Теоретичні засади систем автоматичного керування - силабус
 21. Теорія автоматичного керування - 2. Аналіз і синтез систем автоматичного керування - силабус
 22. Цифрове моделювання об'єктів та динамічних систем - силабус

4 курс

 1. Автоматизація проектування елементів оптичних приладів - силабус
 2. Засоби інтелектуального контролю та діагностики - силабус
 3. Комп’ютерне проектування електронних схем - силабус, опис
 4. Мережеві технології - силабус
 5. Мережеві технології (для студентів прискореної форми навчання) - силабус
 6. Методи та засоби вимірювання параметрів технологічних процесів 2 - силабус
 7. Мікропроцесорна техніка 1. Архітектура мікропроцесорних систем - силабус
 8. Мікропроцесорна техніка 2. Програмні засоби - силабус
 9. Охорона праці та цивільний захист - силабус
 10. Охорона праці та цивільний захист (для студентів заочної форми навчання) - силабус
 11. Сучасні технології неруйнівного контролю - силабус
 12. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю 1. Фізичні основи ультразвуку - силабус
 13. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю 2. Методи ультразвукового контролю - силабус
 14. Трьохмірне конструювання - силабус

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

 1. Дослідження у галузі прецизійних електромеханічних систем та технологій - силабус
 2. Інтелектуальні алгоритми розпізнавання образів - силабус
 3. Інтелектуальні та інформаційні системи - силабус
 4. Математичне моделювання процесів і систем - силабус
 5. Мікроконтролери в системах НК - силабус
 6. Моделювання і оптимізація процесів керування - силабус
 7. Надійність і діагностика приладів і систем - силабус
 8. Наукова робота за темою магістерської дисертації - силабус
 9. Наукові дослідження в галузі автоматизації та приладобудування - силабус
 10. Нові інформаційно-вимірювальні технології - силабус
 11. Новітні системи та технології - силабус
 12. Основи автоматизації технологічних процесів - силабус
 13. Планування експерименту - силабус
 14. Прецизійні smart мехатронні комплекси вимірювання параметрів руху - силабус
 15. Прилади та багатоканальні системи акустичного неруйнівного контролю - силабус
 16. Робототехнічні комплекси в системах неруйнівного контролю - силабус
 17. Сучасні оптичні технології та системи - силабус
 18. Цифрова обробка сигналів та зображень - силабус

KompProect.el.schem2Зміст та завдання дисципліни

Побудова сучасних комп’ютеризованих систем автоматизації, управління, неруйнівного контролю та діагностики неможлива без знання основ розробки їх функціональних та принципових схем. Для побудови таких схем використовують сучасні САПР, що значно полегшують розробку та відлагодження розроблюваних систем. Тому в навчанні майбутнього науковця дисципліна «Комп’ютерне проектування електронних схем» займає важливе місце.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: використання САПР електронних пристроїв на комп’ютері; розробки структурних, функціональних та принципових схем автоматизованих засобів неруйнівного контролю; проектування та розробки друкованих плат.

DSC 3060Тепловий НК грунтується на вимірюванні, моніторингу та аналізі температури об'єктів. Процес передачі теплової енергії, виділення або поглинання тепла в об'єкті призводить до того, що його температура змінюється щодо навколишнього середовища. Розподіл температури по поверхні об'єкта є основним параметром в тепловому методі, так як несе інформацію про особливості процесу теплопередачі, режим роботи об'єкта, його внутрішню структуру і наявність прихованих внутрішніх дефектів.

Активний метод теплового НК – передбачає нагрів об'єкта спеціальними зовнішніми джерелами енергії для створення теплових потоків в під час контролю. Застосовується для контролю деталей з композиційних матеріалів, об'єкти мистецтва, настінні фрески, лопаті вертольота і т.д.

Пасивний метод теплового НК – не потребує зовнішнього джерела теплового випромінювання, теплове поле в об'єкті контролю виникає в процесі його експлуатації або виготовленні. Застосовується для контролю стін будівель, контактні електричні з'єднання під навантаженням, діагностика покрівлі будівель, контроль авіаційних стільникових панелей, пошук зон відшарування штукатурки і т.д.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021