student guide2022/2023 навчальний рік

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Cилабуси нормативних дисциплін для студентів бакалаврату розміщено на сайті факультету - https://pbf.kpi.ua/ua/2022/10/03/sylabusy-bakalavry-151/

1 курс:

 1. Вища математика 1. Аналітична геометрія та лінійна алгебра - силабус (денна), силабус (заочна)
 2. Вища математика 2. Диференційне числення - силабус (денна), силабус (заочна)
 3. Інженерна графіка - силабус
 4. Інформаційні технології в приладобудуванні - силабус (денна), силабус (заочна)
 5. Історія науки і техніки - силабус (денна), силабус (заочна)
 6. Комп'ютерна графіка - силабус (денна), силабус (заочна)
 7. Програмування - силабус (денна), силабус (заочна)
 8. Фізика-1. Механіка та молекулярна фізика - силабус (денна), силабус (заочна)
 9. Фізика-2. Електростатика, електромагнетизм, атомна фізика - силабус (денна), силабус (заочна)

2 курс:

 1. Вища математика 3. Математичний аналіз - силабус (денна), силабус (заочна)
 2. Вступ до філософії - силабус (денна), силабус (заочна)
 3. Додаткові розділи фізики - силабус (денна), силабус (заочна)
 4. Електроніка - силабус (денна), силабус (заочна)
 5. Комп’ютерне моделювання процесів і систем - силабус
 6. Конструювання елементів приладів автоматизованих систем - силабус (денна), силабус (заочна)
 7. Курсовий проект з конструювання елементів приладів автоматизованих систем - силабус (денна), силабус (заочна)
 8. Курсова робота з технології розроблення програмного забезпечення - силабус (денна), силабус (заочна)
 9. Математичні методи оптимізації - силабус
 10. Метрологія та стандартизація - силабус
 11. Промислова екологія - силабус
 12. Спеціальні розділи математики - силабус (денна), силабус (заочна)
 13. Технології приладобудування - силабус
 14. Технології розроблення програмного забезпечення - силабус (денна), силабус (заочна)

3 курс:

 1. Бази даних - силабус
 2. Вимірювальні технології технічної діагностики - силабус
 3. Випробування приладів - силабус
 4. Елементи і пристрої автоматики та систем управління - силабус
 5. Курсова робота з мікроконтролерів та мікропроцесорної техніки - силабус
 6. Мікроконтролери та мікропроцесорна техніка - силабус
 7. Основи робототехніки та програмування роботів - силабус
 8. Основи цифрової схемотехніки - силабус(денна), силабус (заочна)
 9. Передача даних та сучасні методи обробки сигналів - силабус
 10. Перетворювачі механічних величин в електричні - силабус
 11. Перетворювачі руху мехатронних комплексів - силабус
 12. Прецизійні мехатронні системи контролю та діагностики - силабус
 13. Системи автоматизованого проєктування в приладобудуванні - силабус
 14. Система САПР - силабус (денна), силабус (заочна)
 15. Теорія автоматичного керування - силабус (денна), силабус (заочна)
 16. Технологічні вимірювання та прилади - силабус
 17. Чисельні методи розв'язання інженерних задач - силабус
 18. Цифрове моделювання об'єктів та динамічних систем - силабус

4 курс

 1. Автоматизація проектування елементів оптичних приладів - силабус
 2. Виробнича практика - силабус
 3. Інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані системи - силабус
 4. Комп’ютерне проектування електронних схем - силабус, опис
 5. Курсовий проект з технологій електромагнітного неруйнівного контролю - силабус
 6. Методи та засоби ультразвукового неруйнівного контролю та діагностики - силабус
 7. Охорона праці та цивільний захист - силабус (денна), силабус (заочна)
 8. Проектування систем автоматизації - силабус (денна), силабус (заочна)
 9. Спеціальні прилади - силабус
 10. Сучасні технології неруйнівного контролю - силабус
 11. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю - силабус
 12. Технології електромагнітного неруйнівного контролю - силабус
 13. Технології теплового нерцйнівного контролю - силабус, опис

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Cилабуси нормативних дисциплін для студентів магістратури розміщено на сайті факультету - https://pbf.kpi.ua/ua/2022/10/03/sylabusy-magistry-151/

 1. Інтегровані технології систем автоматизації випробувань - силабус
 2. Інтелектуальні та інформаційні системи - силабус (денна), силабус (заочна)
 3. Методи та засоби цифрової обробки сигналів в автоматизованих системах - силабус
 4. Мікроконтролери в системах НК - силабус
 5. Надійність і діагностика приладів і систем - силабус (денна), силабус (заочна)
 6. Новітні системи та технології обробки сигналів - силабус
 7. Основи автоматизації технологічних процесів - силабус
 8. Основи інженерного експерименту - силабус
 9. Прилади та багатоканальні системи акустичного неруйнівного контролю - силабус
 10. Робототехнічні комплекси в системах неруйнівного контролю - силабус
 11. Сучасні оптичні технології та системи - силабус

Рівень вищої освіти третій (PhD)

 1. Вимірювання електричних і неелектричних величин - силабус
 2. Засоби екологічного моніторингу - силабус
 3. Статистичні методи визначення залежності між випадковими величинами - силабус

 

KompProect.el.schem2Зміст та завдання дисципліни

Побудова сучасних комп’ютеризованих систем автоматизації, управління, неруйнівного контролю та діагностики неможлива без знання основ розробки їх функціональних та принципових схем. Для побудови таких схем використовують сучасні САПР, що значно полегшують розробку та відлагодження розроблюваних систем. Тому в навчанні майбутнього науковця дисципліна «Комп’ютерне проектування електронних схем» займає важливе місце.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: використання САПР електронних пристроїв на комп’ютері; розробки структурних, функціональних та принципових схем автоматизованих засобів неруйнівного контролю; проектування та розробки друкованих плат.

DSC 3060Тепловий НК грунтується на вимірюванні, моніторингу та аналізі температури об'єктів. Процес передачі теплової енергії, виділення або поглинання тепла в об'єкті призводить до того, що його температура змінюється щодо навколишнього середовища. Розподіл температури по поверхні об'єкта є основним параметром в тепловому методі, так як несе інформацію про особливості процесу теплопередачі, режим роботи об'єкта, його внутрішню структуру і наявність прихованих внутрішніх дефектів.

Активний метод теплового НК – передбачає нагрів об'єкта спеціальними зовнішніми джерелами енергії для створення теплових потоків в під час контролю. Застосовується для контролю деталей з композиційних матеріалів, об'єкти мистецтва, настінні фрески, лопаті вертольота і т.д.

Пасивний метод теплового НК – не потребує зовнішнього джерела теплового випромінювання, теплове поле в об'єкті контролю виникає в процесі його експлуатації або виготовленні. Застосовується для контролю стін будівель, контактні електричні з'єднання під навантаженням, діагностика покрівлі будівель, контроль авіаційних стільникових панелей, пошук зон відшарування штукатурки і т.д.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021