Сертифікатні програми

Перший рівень ВО (бакалаврат)

Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

Сертифікатна програма передбачає поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки фахівців, здатних розробляти і застосовувати методи неруйнівного контролю та технічної діагностики, моделювати, створювати, вдосконалювати та експлуатувати роботизовані і автоматизовані засоби і системи неруйнівного контролю та технічної діагностики із використанням сучасних програмно–технічних засобів, інформаційних технологій та новітніх схемотехнічних рішень.
Слухачами сертифікатної програми можуть бути як студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і зовнішні слухачі. Сертифікатна програма розрахована на студентів денної форми навчання. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр. Таким чином, студенти обирають сертифікатну програму, яка містить 14 навчальних дисциплін вільного вибору обсягом 56 кредитів.

Завантажити опис програми

 

Другий рівень ВО (магістратура)

Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

Сертифікатна програма передбачає підвищення рівня сформованості спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, посилення професійної підготовки за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні». Сертифікатна програма спрямована на засвоєння слухачами особливостей проблем створення, вдосконалення, експлуатації та супроводження роботизованих і автоматизованих систем неруйнівного контролю та технічної діагностики, систем управління. Вона наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички, розширити коло кар’єрних можливостей в сфері неруйнівного контролю, технічної діагностики та систем управління.

Завантажити опис програми

Комп’ютерно-інтегровані технології та системи в енергозбереженні

Мета програми – поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки кваліфікованих фахівців, здатних застосовувати інноваційні підходи та сучасні інформаційні технології для вирішення складних нестандартних задач і проблем під час створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження автоматизованих комп’ютерно-інтегрованих систем енергозбереження, які відповідають потребам ринку праці та сучасним промисловим тенденціям. Здобувачі вищої освіти мають можливість бути залученими до наукових розробок кафедри, відвідувати студентські наукові та інженерні гуртки, брати участь в міжнародних наукових конференціях, у програмах міжнародної академічної мобільності.

Завантажити опис програми

Наші заходи

  • All
  • #аспірантура
  • #випускники
  • #вступ
  • #конференції
  • #науковіпроєкти
load more hold SHIFT key to load all load all

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021