Історія

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК) організована у 2021 році шляхом об’єднання науковців та викладачів кафедри приладобудування (ПБ, 1961 рік заснування) та кафедри приладів і систем неруйнівного контролю (ПСНК, 1981 рік заснування). Кафедра АСНК поєднує в собі досвід висококваліфікованих фахівців у багатьох сферах науки та техніки: інформаційних технологій в приладобудуванні, роботизації систем в галузі неруйнівного контролю, технічної та медичної діагностики, автоматизованого обліку вантажних перевезень, енергозбереження, вібромоніторингу та вібродіагностики стану складних систем тощо.

Завідувачем кафедри АСНК є доктор технічних наук, професор Киричук Юрій Володимирович.

Кафедра входить до складу приладобудівного факультету і випускає бакалаврів, магістрів професійного та наукового спрямувань, аспірантів (Ph.D.). Актуальними науковими напрямками, якими займаються викладачі кафедри, є автоматизація процесів у приладобудуванні, розробка робототехнічних комплексів та інтелектуальних пристроїв, розробка та впровадження комп’ютерно-інтегрованих систем технічної і медичної діагностики, створення пристроїв та систем неруйнівного контролю (аналіз стану об’єкта без його руйнування), енергозбереження тощо.
Разом з тим основна задача кафедри АСНК – підготовка самодостатніх фахівців з найважливіших та найперспективніших напрямів сучасного приладобудування – проектування мехатронних та робототехнічних систем, засобів інтелектуального контролю та діагностики, розробка методів та засобів вимірювання і контролю параметрів технологічних процесів, систем неруйнівного контролю, технічної та медичної діагностики.

Історія кафедри приладобудування

Склад кафедри ПБ
Склад кафедри ПБ

На підставі постанови Уряду УРСР, у лютому 1961 року Міністерством вищої  спеціальної освіти УРСР було видано наказ про створення кафедри  «Приладів точної механіки».  На той час це була перша кафедра в Україні, що готувала інженерів за фахом «Прилади точної механіки» для потреб різних галузей промисловості України і, особливо, для оборонної і космічної техніки. На основі даної кафедри і кафедри гіроскопічних приладів і був організований факультет приладобудування. З перших днів свого заснування, робота кафедри була спрямована на підготовку фахівців для приладобудівних підприємств,  наукових, конструкторських та проектних установ. Випускники кафедри обіймали посади: інженерів-конструкторів, інженерів-дослідників, інженерів-випробувачів, інженерів з експлуатації вимірювальної техніки та інші посади, пов’язані з розробкою, виготовленням та експлуатацією засобів вимірювання механічних величин. В подальшому назва кафедри «Прилади точної механіки» була була змінена на кафедру "Приладобудування", яка продовжувала підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів за двома спеціальностями: «Прилади і системи точної механіки» і «Інформаційні технології в приладобудуванні». 

Історія кафедри приладів та систем неруйнівного контролю

Склад кафедри, 1997р.
Склад кафедри, 1997р.

Кафедра приладів та систем неруйнівного контролю (ПСНК) почала свою діяльність у 1981 році. На той час це була перша кафедра такого профілю. Вона готувала спеціалістів з фізичних методів та приладів інтроскопії.

Майже з самого заснування кафедри її очолював професор, доктор технічних наук Маєвський Станіслав Михайлович, заслужений професор університету. А з 2006 року естафету завідування кафедрою було передано доценту, кандидату технічних наук Протасову Анатолію Георгійовичу, який вже понад 15 років працював на користь кафедри.

Великий внесок у становлення та розвиток кафедри зробили професори Маєвський Станіслав Михайлович, Куц Юрій Васильович, доценти Цапенко Володимир Кузьмич, Зозуля Віктор Ігнатович, Петрик Валентин Федорович, Баженов Віктор Григорович, Протасов Анатолій Георгійович, Павлов Валерій Георгійович, старший викладач кафедри Павленко Жанна Онисимівна та завідувач лабораторіями кафедри Грещенко Людмила Федорівна.

Проф. Маєвський С.М. та доц. Цапенко В.К., 1988р.
Бесіда проф. Маєвського С.М. та
доц. Цапенко В.К., 1988р.

Сьогодні кафедра входить до складу приладобудівного факультету і випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів з неруйнівного контролю та технічної і медичної діагностики. Основна задача кафедри – підготовка самодостатніх фахівців одного з найважливіших та найперспективніших напрямків сучасного приладобудування – проектування та експлуатація систем неруйнівного контролю якості, технічної та медичної діагностики. Термін „неруйнівний контроль” (НК) означає, що аналіз стану об’єкта відбувається без руйнування його зовнішньої оболонки.

Всі види учбових занять зі студентами проводять кваліфіковані викладачі кафедри, кандидати та доктори технічних, фізико-математичних та медичних наук. Отримані під час навчання знання та навички випускники кафедри застосовують при роботі в організаціях, що займаються розробкою, виготовленням, реалізацією, обслуговуванням комп’ютерних систем неруйнівного контролю. Наші випускники здатні працювати як у сфері технічної діагностики (діагностика стану технічних об’єктів для потреб авіації, залізниць, машинобудування та ін.), так і у сфері охорони здоров’я (системи медичної діагностики). Створення нової системи неруйнівного контролю – процес складний і вимагає знань з видів і методів НК, електроніки та електротехніки, теорії сигналів, методів обробки інформації та програмування, а також багатьох інших наук. Навчання на кафедрі ПСНК націлене саме на їх вивчення та засвоєння студентами. Тому можна зробити висновок, що випускник кафедри – фахівець широкого профілю, здатний вирішувати складні задачі сьогодення та зробити свій внесок у розвиток сучасних науки, техніки та технологій.

Положення про кафедру автоматизації та систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перший випуск
Перший випуск

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021