applicationНаукова школа «Авіаційна гравіметрична система та гравіметри» (далі НШ) створена д.т.н., професором Безвесільною Оленою Миколаївною з метою організації колективної наукової праці викладачів-вчених, які працюють на кафедрі та проводять дослідження щодо автоматизації вимірювань прискорення сили тяжіння або гравітаційних аномалій Землі інтелектуальною авіаційною гравіметричною системою з використанням нових прецизійних гравіметрів.

applicationНаукова школа «Розробка засобів, методів та технологій з неруйнівного контролю і діагностики» (далі НШ) створена д.п.н., професором Протасовим Аанатолієм Георгійовичем з метою організації колективної наукової праці викладачів-вчених, які працюють на зазначеній кафедрі та проводять дослідження в галузі неруйнівного контролю.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021