1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

    • Підготовка кандидатів та докторів наук

      • Аспірантом кафедри Івіцькою Д. захищено 15.02. 2019р. кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення електроємнісного методу контролю для дефектоскопії матеріалів», науковий керівник доц. Баженов В.Г.

      • Здобувачем кафедри Олійником Ю.А. захищено 10.12. 2019р. кандидатську дисертацію на тему «Методи ультразвукової товщинометрии з використанням фазоманіпульованих сигналів та їх реалізація»,  науковий керівник проф. Куц Ю.В.

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук

Аспіранткою кафедри Івіцькою Д.К. підготовлена до захисту кандидатська дисертація. Тема дисертації:  «Вдосконалення електроємнісного методу контролю для дефектоскопії матеріалів», керівник доц. Баженов В.Г. Захист дисертації планується у спеціалізованій вченій раді Д26.002.18. на лютий-березень 2019 року.

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук

Асистентами кафедри Богдан Г. А. і Лисенко Ю. Ю. підготовлені до захисту кандидатські дисертації. Тем дисертації Богдан Г. А.  «Вдосконалення ультразвукового методу контролю фізико-механічних характеристик порошкових матеріалів», керівник доц. Галаган Р.М. Захист дисертації відбудеться  у спеціалізованій вченій раді Д26.002.18.23 січня 2018 року.

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук.

 Асистентом кафедри Богдан Г. А. підготовлена до захисту кандидатська дисертація на тему «Вдосконалення акустичних методів контролю фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів», керівник доц. Галаган Р.М. Дисертація подана до захисту у спеціалізовану вчену раду Д26.002.18.

Інформація про напрями розвитку наукових шкіл, що діють на кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021