Навчальні плани та освітні програми

applicationКафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прилодобудуванні", спеціальністю 174 "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" галузі знань “17 Електроніка та телекомунікації” (в минулому це спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування”).

Освітні програми

Бакалаврат

 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2023р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2022р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2021р., 2020р.) - освітня програма
 • сертифікатні програми

Магістратура

 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр професійного спрямування) (вступ 2023р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр професійного спрямування) (вступ 2022р.) - освітня програма
 • програма "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр наукового спрямування) (вступ 2023р.) - освітня програма
 • програма "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр наукового спрямування) (вступ 2022р.) - освітня програма
 • сертифікатні програми

Аспірантура (PhD)

 • освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти кваліфікації “Доктор філософії з автоматизації та та комп’ютерно-інтегрованих технологій”переглянути

Сертифікатні програми

Бакалаврат

 • програма "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики" (обирається студентом на етапі вибору дисциплін) - освітня програма

Магістратура

 • програма "Мехатронні комплекси контролю та діагностики" (обирається студентом на етапі вибору дисциплін) - освітня програма
 • програма "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики" (обирається студентом на етапі вибору дисциплін) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані технології та системи в енергозбереженні" (обирається студентом на етапі вибору дисциплін) - освітня програма

Навчальні плани

Підготовка бакалаврів

 • Вступ 2023 року
  • Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
  • Навчальний план підготовки бакалаврів заочної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
  • Інтегрований навчальний план підготовки бакалаврів денної прискореної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
  • Інтегрований навчальний план підготовки бакалаврів заочної прискореної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
 • Вступ 2022 року
  • Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
  • Навчальний план підготовки бакалаврів заочної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
 • Вступ 2021 року
  • Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити
 • Вступ 2020 року
  • Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за освітньо-професійною програмою "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики" - завантажити
  • Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладів" - завантажити
  • Інтегрований навчальний план підготовки бакалаврів денної прискореної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладів" - завантажити
  • Навчальний план підготовки бакалаврів заочної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити

 

Підготовка магістрів професійного спрямування

 • Навчальний план підготовки магістрів професійного спрямування денної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні":
  завантажити (вступ 2023р.)
 • Навчальний план підготовки магістрів професійного спрямування заочної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні":
  завантажити (вступ 2023р.)
 • Навчальний план підготовки магістрів професійного спрямування денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні":
  завантажити (вступ 2022р.)
 • Навчальний план підготовки магістрів професійного спрямування заочної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні":
  завантажити (вступ 2022р.)

 

Підготовка магістрів наукового спрямування

 • Навчальний план підготовки магістрів наукового спрямування денної форми навчання за спеціальністю "174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" за освітньо-професійною програмою "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології":
  завантажити (вступ 2023р.)
 • Навчальний план підготовки магістрів наукового спрямування денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за освітньо-професійною програмою "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології":
  завантажити (вступ 2022р.)

 

Підготовка докторів філософії (PhD)

 • Навчальний план підготовки докторів філософії денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні":

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021