Ультразвукові методи неруйнівного контролю

Зміст та завдання дисципліни

umnk1Навчальна дисципліна складається з 4-х розділів. В першому розділі описані фізичні основи акустичних методів вимірювання і контролю. Другий розділ присвячений теорії електромеханічного перетворення та розрахункам п’єзоелектричних перетворювачів. В третьому розділі наводяться моделі акустичних трактів та основні формули для розрахунку. В четвертому розділі описані методи ультразвукового контролю.

Знання, які отримують студенти при вивченні дисципліни, можуть використовуватися у подальшому при розрахунках та проектуванні ультразвукових систем для технічної та медичної діагностики, а також при експлуатації указаних систем.

 

Проведення лабораторних робіт

Студенти проводять дослідження в спеціалізованій лабораторії з використанням сучасних приладів і комп'ютеризованих систем ультразвукового контролю. Моделювання процесів та обробка експериментальних даних відбуваються в потужних програмних середовищах MATLAB та LabView.  

Тематика лабораторних робіт та практичних занять

umnk2Мета проведення лабораторних робіт – закріплення на практиці знань, одержаних студентами на лекційних та практичних заняттях; прищеплення навиків самостійної дослідної та експериментальної роботи, а також ознайомлення з перетворювачами та приладами, які використовуються для проведення ультразвукового неруйнівного контролю.

Приблизний перелік лабораторних робіт:

  1. Вимірювання геометричних розмірів за допомогою ультразвуку.
  2. Виявлення дефектів та пошкоджень всередині різних об'єктів.
  3. Вимірювання характеристик ультразвукових перетворювачів.
  4. Дослідження фокусувальних перетворювачів.
  5. Дослідження взаємодії хвиль з використанням фігур Ліссажу.
  6. Дослідження явища інтерференції хвиль.
  7. Акустична левітація. Та багато інших цікавих робіт.

На практичних заняттях розглядаються питання розрахунків механічних коливальних систем; розрахунків основних параметрів хвиль; розрахунків згасання акустичної хвилі; розрахунків геометричних параметрів первинних перетворювачів; розрахунків акустичних полів випромінювання-прийому в залежності від характеристик середовищ, меж поділу, наявності дефектів; розрахунок акустичних трактів; розробки та розрахунків схем прозвучування для обраного методу. Мета цих занять – розвиток у студентів самостійності у застосуванні теоретичних знань на практиці при виборі акустичного тракту та методики його розрахунку.

Підручники

  1. Основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник (2012р., автори: Цапенко В.К., Куц Ю.В.; доступ в бібліотеці університету або кафедри)

umnk3

umnk4

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021