Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю

umnk2Зміст та завдання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів здатностей: розробки та розрахунків електронних трактів акустичних приладів та систем, розробки цифрових схем керування, розробки функціональних та принципових схем акустичних приладів і систем неруйнівного контролю, розробки методик проведення акустичного контролю в умовах виробництва.
Лекційний курс розрахований на поглиблене вивчення підходів та принципів до створення завершених зразків систем акустичного неруйнівного контролю.

 

Тематика лабораторних робіт та практичних занять

Мета проведення лабораторних робіт – набуття умінь та досвіду роботи з лабораторним обладнанням, оснащенням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою; оволодіння методикою експериментальних досліджень в конкретній предметній галузі та обробки отриманих результатів. Виконання всього циклу лабораторних робіт дозволить студенту оволодіти навичками самостійної дослідної та експериментальної роботи, а також ознайомитись з реальними зразками приладів та первинних перетворювачів для проведення акустичного контролю.

На практичних заняттях розглядаються питання розрахунків фізичних параметрів акустичних полів; розробка та розрахунок структурної та функціональної схем пристрою; розробка та розрахунок основних вузлів електричного тракту приладу; оптимального вибору методу контролю для заданого типу виробу чи матеріалу; технології проведення контролю; розробка та розрахунок первинних перетворювачів для багатоканальних систем; а також оцінка достовірності контролю або точності вимірювання.

Курсове проектування

Метою курсового проектування є формування у студентів здатностей самостійного розрахунку і проектування електронних та механічних вузлів приладів і систем акустичного неруйнівного контролю.

Навчально-методична база дисциплін

Навчально-методична база дисциплін УМНК та АЗАНК включає підручники, навчальні посібники та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, написані і видані співробітниками кафедри.

Підручники

  1. Основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник (2012р., автори: Цапенко В.К., Куц Ю.В.; доступ в бібліотеці університету або кафедри)

umnk3

umnk4

 

Основи ультразвукового неруйнівного контролю

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021