KyrychukКиричук Юрій Володимирович – завідувач кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК), доктор технічних наук, доцент. В університеті працює з 1995 року, завідувач кафедри АСНК з 01.07.2021 року.

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію, а у 2016 році -  докторську дисертацію на тему „Автоматизована приладова інформаційно-вимірювальна система”.

Наукові інтереси: сучасні системи ударо- і віброзахисту навігаційних комплексів рухомих об’єктів, роботизовані системи, біоподібні роботи, інтернет речей.
Науков-організаційна та громадська робота:
•    вчений секретар спеціалізованої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій;
•    заступник декана приладобудівного факультету з міжнародного співробітництва;
•    відповідальний виконавець науково-дослідних робіт в інтересах Міносвіти України з найбільш актуальних магістральних проблем науки і техніки.
Має більше 200 наукових праць, в тому числі 4 монографії, 1 підручник та 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 2 посібники з грифом вченої ради КПІ ім.Ігоря Сікорського.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сторінка викладача в системі "Інтелект"

protasovПосада: професор кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю;
науковий ступінь: доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук;
вчене звання: професор.

В університеті працює з 1988 року. У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Розвиток методів активної теплової дефектоскопії елементів конструкцій авіаційної техніки”.
У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему „Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців з неруйнівного контролю та технічної діагностики”.
В період з 2006 по 2021 був завідувачем кафедри приладів і систем неруйнівного контролю.

Має список наукових праць - більше 110 найменувань, в т.ч. 2 монографії. З метою методичного забезпечення навчального процесу розробив та видав 10 методичних вказівок.
Наукові інтереси: тепловий неруйнівний контроль, системи проектування засобів технічної та медичної діагностики.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сторінка викладача в системі "Інтелект"

BezvesilnaБезвесільна Олена Миколаївна - професор, д.т.н, професор кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК).

У  1972 р. закінчила Київський політехнічний інститут по спеціальності “Гіроскопічні та навігаційні пристрої”. У 1977 р. захистила кандидатську, у 1991 р. - докторську дисертації. Професор кафедри приладобудування (12.1991-05.1992), завідувач кафедри приладобудування (05.1992-06.2001), начальник Головного управління акредитації МОН України (02.1996-08.1997), професор кафедри приладобудування (06.2001-07.2021), професор кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю (07.2021).

Куц Юрій ВасильовичКуц Юрій Васильович - доктор технічних наук, професор, фахівець у галузі інфор­маційно-вимірювальних систем. Закінінчив Київський політехнічний інститут (1975), де від 1977 й працював: 1992–1999 – доц. каф. приладів і систем неруйнівівного конт­ролю. У період з 1999 по 2015 – працював у Національному авіаційному університуті (м.Київ): від 2004 – зав. кафедри інформаційно-вимірювальних систем. З 2015 по 2021 роки  працював на посаді професора кафедри приладів і систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського, а з 2021 року і по теперішній час- професор кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю.

hryshanovaГришанова Ірина Аркадіївна -  доцент, к.т.н, доцент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК).

Наукові інтереси: комп'ютерне моделювання на платформі ANSYS, CAD/CAE технології в приладобудування, розробка приладів і систем для енергозбереження, витратометрія, метрологічне забезпечення приладів і систем. Зі студентами працює над темами: система вимірювання тепла для житлових будинків; система автоматичного зчитування даних лічильників; проектування сучасних витратомірів на базі ANSYS; застосування CFD технологій для оптимізації приладів вимірювання витрати і кількості речовин; створення зразкової лабораторної установки для повірки лічильників.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сторінка викладача в системі "Інтелект"

CherepanskaЧерепанська Ірина Юріївна - д.т.н, професор, професор кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК).

У  1998 р. закінчила Житомирський технологічний коледж за спеціальністю “Експлуатація засобів і систем автоматизованого технологічного виробництва”, отримавши диплом молодшого спеціаліста з відзнакою та кваліфікацію “Молодший спеціаліст з автоматизації”. У 2002 р. закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю ”Автоматизоване управління технологічними процесами”, отримавши диплом спеціаліста з відзнакою та кваліфікацію “Інженер з автоматизації”.

lytvynenkoЛитвиненко Павло Леонідович - доцент, к.т.н, доцент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК).

Закінчив в 1980 році КПІ, кафедру приладів точної механіки (приладобудівний факультет). На кафедрі працює з 1989 року. У період з 1989 – 1992 років навчається в аспірантурі НТУУ "КПІ", а у 1996 році захищає кандидатську дисертацію. У 2002 р. отримує звання доцента. З 1999р. по теперішнй час є заступником відповідального секретаря приймальної комісії університету.
Литвиненко П.Л. є автором більш ніж 40 наукових праць, в тому числі 1 авторського свідоцтва; був виконавцем науково-дослідних робіт для МОНУ, Міноборони та Національного космічного агентства України.

Наукові інтереси: керовані системи для вимірів параметрів руху, автоматизовані комплекси координатних вимірювань.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Баженов Віктор ГригоровичПосада: доцент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю;
науковий ступінь: кандидат технічних наук;
вчене звання: доцент.

Баженов В.Г. випускник КПІ 1972р., закінчив радіотехнічний факультет за спеціальністю «Радіотехніка». Протягом багатьох років Баженов Віктор Григорович працював на кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки науковим співробітником, разом з колективом був переведений до КБ "Шторм", очолював науково-дослідний сектор 32 КБ "Шторм" (1979-1982), був відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт оборонного характеру. У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію та перейшов на викладацьку роботу на кафедру приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ. З 2021 року працює на посаді доцента на кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

nikitinНікітін Олександр Костянтинович - кандидат техничних наук, доцент. Закінчив в 1965 році КПІ кафедру приладів точної механіки (приладобудівний факультет). З 1966 року працював інженером конструктором; молодшим науковим співробітником; старшим науковим співробітником; викладачем в університеті почав прцювати з 1976 році на посаді доцента. У період з 1989 по 1991 роки був завідувачем кафедри приладів точної механіки. З 2021 року працює на кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю. Має більше 70 наукових праць.

Наукові інтереси:
- розробка та дослідження тензорезисторних перетвоювачив тиску, сили,витрат рідин та сипких матеріалів;
- тензорезисторні перетворювачи тиску, сили, витрат рідин та сипких матеріалів;
- перетворювачи рівня рідини в ємності.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Галаган Роман МихайловичДоцент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК) КПІ ім. Ігоря Сікорського. В 1998 р. вступив на кафедру приладів і систем неруйнівного контролю (приладобудівний факультет) і у 2004 р. успішно її закінчив, захистивши магістерський диплом з відзнакою на тему "Методи дистанційного визначення координат перетворювача дефектоскопу в процесі контролю". На кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю працював з 2004 р. по липень 2021 р., з липня 2021р. - на кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю.

В 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Ультразвукова система статистичної діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів" за спеціальністю 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

Наукові інтереси: програмування, ультразвуковий неруйнівний контроль, робототехніка, нейронні мережі.
Керівник наукового  гуртка "Робототехніка та автоматизація".
Галузь ненаукових інтересів - ну дуже пасивний відпочинок :)

PysaretsПисарець Анна Валеріївна – доцент, к.т.н, доцент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК).

У 2000 р. закінчила НТУУ КПІ, кафедру приладобудування, після чого вступила до аспірантури університету (2000 – 2003 рр.). З 2003 р. по теперішній час працює викладачем - на кафедрі Приладобудування (до 2021 року) та кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю (з 2021 р.). Кандидатську дисертацію зихистила у 2010 році за спеціальністю "Прилади та методи вимірювання механічних величин".

Має більше 40 наукових праць, з них 11 статей у журналах, які затверджені ВАК України як фахові, та в матеріалах 22 конференцій, 3 патенти України. Відповідальний секретар факультетського журналу Вісник НТУУ КПІ. Серія приладобудування.

Наукові інтереси: вимірювання витрати і кількості паливно-енергетичних ресурсів та води.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сторінка викладача в системі "Інтелект"

lysenkoПосада: доцент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю;
науковий ступінь: кандидат технічних наук;
вчене звання: доцент.

У 2007 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. З листопада 2010 року навчався в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин". З 2007 по 2021 роки працювала в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді інженера та асистента за сумісництвом, а з 2021 по 2022 роки - інженер кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю та старший викладач кафедри (за сумісництвом). У 2022 р. переведена на штатну посаду доцента кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю.

nechayНечай Сергій Олексійович - к.т.н, доцент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК).

Закінчив в 1994 році КПІ, кафедру приладів точної механіки. У період з 1994 по 2000 рік працював інженер-конструктором в ЦКБ "Арсенал", з 2000 по 2003 роки проходив навчання в аспірантурі НТУУ "КПІ". У 2005 році захистив кандидатську дисертацію. З 2001 року працював викладачем на кафедрі приладів точної механіки  (приладобудівний факультет), а з 2021 року - доцентом кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК).

Наукові інтереси: прилади та методи вимірювання механічних величин,

Керує роботою двох гуртків «Техніка зображення» та «Фотомистецтво».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Петрик Валентин ФедоровичВ 1976 році закінчив Київський політехнічний інститут (КПІ), кафедра інформаційно-вимірювальної техніки факультету автоматики та електроприладобудування. Спеціальність – інженер-електрик.
В 1983 році закінчив аспірантуру КПІ, а в1984 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Волоконно-оптичні багатомодові фазові первинні вимірювальні перетворювачі».
В 1988 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю.
В КПІ з 1970 року – студент, інженер, молодший науковий співробітник, аспірант, старший науковий співробітник, асистент, доцент. З 2021 року працює на кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК) на посаді доцента та відповідальний за організацію виробничих, переддипломних та науково-дослідних практик студентів.

ZaytsevПрацює на посаді старшого викладача кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю.

Закінчив в 1979 році Київський політехнічний інститут, кафедру приладів точної механіки. Після випуску, з 1979 року, почав працювати в університеті на кафедрі приладів точної механіки. З 2021 року працює на посаді старшого викладача кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю.

Має більше 20 наукових праць.

bohdanПосада: доцент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю;
науковий ступінь: кандидат технічних наук.

У 2005 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. З 2009 року навчалася в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин". З 2008 по 2021 роки працювала в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді інженера та асистента за сумісництвом, а з 2021 по 2022 роки- інженер кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю та старший викладач кафедри (за сумісництвом). У 2022 р. переведена на штатну посаду доцента кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю.

kotliarКотляр Світлана Сергіївна – кандидат технічних наук, асистент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю.

Закінчила в 2007 році кафедру Приладобудування, НТУУ «КПІ». Протягом 2007 - 2010 років навчалась в аспірантурі університету на кафедрі Приладобудування. З 2010 р. - працює асистентом на кафедрі.

Має більше 40 наукових праць, з них 2 монографії, 14 статей та 4 патенти.
Наукові інтереси: пружні елементи, механічні передачі, перетворювачі механічних величин, системи CAD/CAE.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Муравйов Олександр ВолодимировичПосада: доцент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю;
науковий ступінь: кандидат технічних наук.

У 2011 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», отримав  диплом магістра з відзнакою за спеціальністю Лазерна та оптоелектронна техніка. Працювати в університеті почав на кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю у 2014 р. на посаді асистента, а з 2021 по 2022 роки - на кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю на посаді старшого викладача. У 2022 р. переведений на посаду доцента кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю.

Посада: старший викладач кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю;
науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Цікаві досягнення:

  •     пройшла курс "Основи антикорупції для всіх і кожного" (сертифікат від 10.01.2024).

MomotAПосада: старший викладач кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю;
науковий ступінь: доктор філософії (Ph.D.);

У 2016 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю "Прилади і системи неруйнівного контролю". В період з 2016 по 2020 роки навчався в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". З вересня 2018 року працює в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут”. З 2007 по 2021 рік працював на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді асистента кафедри, а з 2021 по 2022 роки - асистент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю. У 2022 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю.

DrachukДрачук Олеся Олександрівна - асистент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК). Закінчила в 2012 році кафедру Приладобудування "НТУУ" КПІ. У період з 2013 - 2018 роки навчалась в аспірантурі НТУУ «КПІ» за напрямком підготовки 05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин. В університеті працює з 2019 року.

Наукові інтереси: вимірювання витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів води, тривимірне моделювання та проектування.

povshenkoПрацює на посаді асистента кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю.

У 2020 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Після випуску у 2020 році вступив до аспірантури на приладобудівному факультеті за спеціальністю 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". З 2020 по 2021 роки працював на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді асистента, а з 2022 року на  кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021