Момот Андрій Сергійович

MomotAПосада: старший викладач кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю;
науковий ступінь: доктор філософії (Ph.D.);

У 2016 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю "Прилади і системи неруйнівного контролю". В період з 2016 по 2020 роки навчався в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". З вересня 2018 року працює в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут”. З 2007 по 2021 рік працював на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді асистента кафедри, а з 2021 по 2022 роки - асистент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю. У 2022 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю.

 

У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) на тему "Удосконалення методу визначення характеристик дефектів багатошарових матеріалів за результатами активного теплового контролю".
Наукові інтереси: програмування, робототехніка, системи діагностики та неруйнівного контролю.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Новітні системи та технології. Частина І. Загальні питання побудови та опрацювання даних в комп’ютерно-інтегрованих системах НКТД [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко, А. С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,59 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 123 с.

Інтелектуальні та інформаційні системи. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / А. С. Момот, М. С. Мамута ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,42 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 221 с.

Електроніка. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / В. Г. Баженов, Є. Ф. Суслов, Ю. Ю. Лисенко, А. С. Момот ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021