Муравйов Олександр Володимирович

Муравйов Олександр ВолодимировичПосада: доцент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю;
науковий ступінь: кандидат технічних наук.

У 2011 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», отримав  диплом магістра з відзнакою за спеціальністю Лазерна та оптоелектронна техніка. Працювати в університеті почав на кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю у 2014 р. на посаді асистента, а з 2021 по 2022 роки - на кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю на посаді старшого викладача. У 2022 р. переведений на посаду доцента кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю.

 

В 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Пасивна оптична атермалізація діоптрійних об'єктивів інфрачервоних приладів" за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи.

Наукові інтереси: теорія сигналів, аналіз та опрацювання сигналів, комп'ютерне проектування, оптичний неруйнівний контроль, робототехніка.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сторінка викладача в системі "Інтелект"

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Передача даних та сучасні методи обробки сигналів. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / О. В. Муравйов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського, – Електронні текстові дані (1 файл: 7,05 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 55 с.

A model for generation a motion-blurred image of a radiating object's shadow from a series of high-quality images
The paper proposes a model of the reconstruction process for a series of images of the shadow casted by radiating cylindrical object and diffraction pattern from a motion-blurred image generated by an optical device at unequal speeds of an object's movement and image generation by the device. Using the proposed model, methods and their software implementation, separate images of the shadow of the radiating objects and diffraction patterns were generated in order to obtain a motion-blurred image, which can later be stored in a database and used as a template for recognizing the trajectory and speed of an object's movement, measuring its individual parameters, etc. The proposed model and methods can be improved and used in the future to optimize the optical monitoring system for the parameters of the radiating cylindrical objects, such as wire or optical fiber in the high-temperature process of their manufacture. Heated wire with a diameter of 200 microns made of NiCr alloy and carbon fiber with a diameter of 7 microns were used as the test objects for carrying out experiments.
--/ R. Galagan, A. Muraviov, and A. Tomashuk // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 862 (2020) 052011

Комплексування мультиспектральних зображень, як метод підвищення їх інформативності при бінарній сегментації
Проблематика. Однією з найбільш інтенсивних тенденцій на виробництві та при проектуванні різної техніки на сьогодні є прагнення до автоматизації процесів з метою підвищення їх ефективності та мінімізації впливу людського фактора. Перспективним напрямом реалізації цієї концепції видаються методи комп’ютерного зору, засновані на автоматизації обробки й аналізу зображень. Машинне навчання дає можливість системам, таким як, наприклад, штучні нейронні мережі, виявляти, розпізнавати та класифікувати об’єкти. Все це стало можливим завдяки розвитку методів обробки зображень, до яких відноситься і бінарна сегментація. Підвищення інформативності результату при цьому методі обробки даних можливе завдяки використанню алгоритму мультиспектрального комплексування, що своєю чергою дасть змогу підвищити ефективність роботи систем машинного зору й автоматизованої обробки зображень. Мета дослідження. Дослідження можливості застосування методів комплексування мультиспектральних зображень для підвищення інформативності та якості результату обробки даних на основі бінарної сегментації. Методика реалізації. Для дослідження методів комплексування зображень було використано програмне середовище, реалізоване на основі мови програмування C# із застосуванням математичного апарату бінарної сегментації. Аналіз отриманих результатів проводився з використанням методів статистичної обробки даних.
--/ Д. В. Сторожик, О. В. Муравйов, А. Г. Протасов, В. Г. Баженов, Г. А. Богдан // Наукові вісті КПІ. – 2020. – № 2. – С. 82-87.

Smartphone-based automated non-destructive testing devices
Currently, non-destructive testing is an interdisciplinary field of science and technology that serves to ensure the safe functioning of complex technical systems in the face of multifactorial risks. In this regard, there is a need to consider new information technologies based on intellectual perception, recognition technology, and general network integration. The purpose of this work was to develop an ultrasonic flaw detector, which uses a smartphone to process the test results, as well as transfer them directly to an powerful information processing center, or to a cloud storage to share operational information with specialists from anywhere in the world.The proposed flaw detector consists of a sensor unit and a smartphone. The exchange of information between the sensor and the smartphone takes place using wireless networks that use "bluetooth" technology. To ensure the operation of the smartphone in the ultrasonic flaw detector mode, the smartphone has software installed that runs in the Android operating system and implements the proposed algorithm of the device, and can serve as a repeater for processing data over a considerable distance (up to hundreds and thousands of kilometers) if it necessary.The experimental data comparative analysis of the developed device with the Einstein-II flaw detector from Modsonic (India) and the TS-2028H+ flaw detector from Tru-Test (New Zealand) showed that the proposed device is not inferior to them in terms of such characteristics as the range of measured thicknesses, the relative error in determining the depth defect and the object thickness. When measuring small thicknesses from 5 to 10 mm, the proposed device even surpasses them, providing a relative measurement error of the order of 1 %, while analogues give this error within 2-3 %.
-- / Petryk V. F., Protasov A. G., Galagan R. M., Muraviov A. V., Lysenko I. I. // Приборы и методы измерений. 2020. №4.

Влияние температуры на терморасфокусировку фокусирующего узла в инфракрасных системах
Представлены основные характеристики оптических и механических материалов, наиболее часто применяемых при конструировании инфракрасных систем. Приведены основные соотношения для использования этих данных при расчете терморасфокусировки в фокусирующих узлах инфракрасных систем. Рассмотрен пример данного расчета. В статье приведены рекомендации выбора оптического и механического материалов конструкции для взаимной компенсации погрешностей изменения температуры. Эти данные могут быть использованы в исследованиях по влиянию температуры на сложные конструктивные узлы с целью разработки автоматических термокомпенсаторов различных типов.
Кучеренко О.К., Муравьёв А.В., Куцурук В.Н., Влияние температуры на терморасфокусировку фокусирующего узла в инфракрасных системах, Вісник НТУУ „КПІ”, серія Приладобудування. –2010. –вип. №40.

Атермализация объективов тепловизоров в артиллерийских и танковых системах наблюдения и прицеливания
Проанализировано влияние температуры на качество работы объективов для тепловизионных систем наблюдения и прицеливания. С помощью программы Zemax выбраны материалы для атермализации (компенсации температурного влияния) многокомпонентных инфракрасных объективов при изменении температуры в диапазоне значений ±60 ºС. Полученные композиции объективов обладают также улучшенными характеристиками по разрешающей способности, которая близка к разрешающей способности микроболометрических матриц, применяемых в тепловизорах. По результатам исследования сделаны выводы.
Кучеренко О.К., Муравьёв А.В., Атермализация объективов тепловизоров в артиллерийских и танковых системах наблюдения и прицеливания, Артиллерийское и стрелковое вооружение. –3(40)/2011.

Методы пассивной атермализации и ахроматизации двухкомпонентных оптических систем
Цель настоящей статьи – проанализировать температурные влияния на параметры предложенных композиций дублетов и дать рекомендации по оптимизации их температурных характеристик при минимизации хроматических аберраций. С помощью программ оптического моделирования существует возможность оценивать температурное влияние на оптические характеристики изображающих систем, работающих в нестабильных температурных условиях. Статья содержит методики и аналитические соотношения для создания атермализированных и ахроматических дублетов с помощью пассивной атермализации для случая однородного распределения температуры в системе. Предлагаются рекомендуемые материалы для двухкомпонентных оптических систем, синтезированных на основе данных методик.
Кучеренко О.К., Муравьёв А.В., Методы пассивной атермализации и ахроматизации двухкомпонентных оптических систем, Вісник НТУУ „КПІ”, серія Приладобудування. - 2012. –вип. №43.

Ахроматизація та атермалізація об’єктивів інфрачервоної техніки
This paper considers the method of temperature influence indemnification to image quality of optical systems working in the infrared range of spectrum for the case of homogeneous temperature distribution through the system. The simultaneous achromatization of focusing knot is possible when passive athermalization is used. Rational problem decision of athermal and achromatic optical system designing is possible when the triplet including specific compositions of optical materials combined with specific mechanical housing materials is utilized. The algorithm proposed allows obtaining athermal and achromatic three-component optical system by selecting necessary combination of materials. In addition, we give some recommendations on how to select the triplet materials based on the dependence diagram of optical and thermophysical materials properties. The method includes the influence of housing material expansion of focusing knot when the ambient temperature changes. We also consider examples of possible combinations of optical and mechanical materials for the infra-red waveband of spectrum of 3–5 and 8–12 μm.
Кучеренко О.К., Муравйов О.В., Тягур В.М., Ахроматизація та атермалізація об'єктивів інфрачервоної техніки, Наукові вісті НТУУ „КПІ”, 2012. –вип. №5.

Вплив температури на абераційні властивості ІЧ-об’єктивів
This paper considers temperature influence on image quality of focusing systems operating in an infra-red spectral ange for the case of homogeneous temperature distribution. Using the optical design programs it is possible to estimate he influence of temperature on optical descriptions of depicting systems operating under unstable temperature onditions. The article elucidates the results of temperature influence analysis on aberration properties of nonathermalized nd athermalized infra-red lenses. The analysis conducted shows that at the temperature change to 40 egrees in the system of typical infra-red lens projected without taking into account temperature influence the system esolvability worsens by several times as a result of thermal misfocusing. At the same time the nature of the field aberrations dependence on the entrance pupil size or corner of optical system eyeshot in the image plane does not hange. By using passive optical athermalization methods the dependence of infra-red lenses characteristics on temperature an be eliminated at the stage of focusing system projection.
Кучеренко О.К., Муравйов О.В., Остапенко Д.О., Вплив температури на абераційні властивості об’єктивів, Наукові вісті НТУУ „КПІ”, 2013. –вип. №1.

Пассивная оптическая атермализация инфракрасного трехлинзового ахромата
Разработана методика компенсации температурного влияния на качество изображения объективов, работающих в инфракрасном диапазоне спектра, для случая однородного температурного распределения в системе. При использовании пассивной оптической атермализации возможна одновременная минимизация аберраций изображения, определяемая техническими требованиями к оптической системе. Предложена методика создания атермализованной ахроматической трехкомпонентной оптической системы путем подбора необходимой комбинации материалов и расчета конструктивных параметров объектива. Рассмотрены примеры использования возможных комбинаций атермализованных ахроматических триплетов для инфракрасной области спектра в диапазоне длин волн 8−14 мкм, а также приведена оптическая система объектива, рассчитанного на основе разработанной методики.
Тягур В.М., Кучеренко О.К., Муравьёв А.В., Пассивная оптическая атермализация инфракрасного трехлинзового ахромата, Оптический журнал, том 81, вип. №4, 2014.

Композиции атермализованных трехкомпонентных инфракрасных объективов
В статье рассмотрен вопрос компенсации влияния температурных полей на качество изображения фокусирующих узлов, работающих в инфракрасном спектральном диапазоне, для случая однородного распределения температуры в системе. Устранение зависимости характеристик ИК-объективов от температуры целесообразно проводить на этапе проектирования фокусирующего узла путем использования методов атермализации. Рассмотрены результаты применения разработанной авторами методики пассивной оптической атермализации для проектирования инфракрасных объективов-триплетов и отмечены их преимущества по сравнению с неатермализованными аналогами. Предложены схемы термонезависимых трехкомпонентных объективов, работающих в дальнем инфракрасном диапазоне спектра 8–14 мкм, с матричными фотоприемниками. Приведены результаты анализа влияния изменения температурного поля на качество изображения как неатермализованных, так и атермализованных ИК-объективов. Рекомендуются комбинации оптических материалов и характеристики оптических систем для создания атермализованных объективов дальней инфракрасной области спектра. Приведена оптическая система триплета, рассчитанного на основе методики атермализации.
Муравьёв А.В., Кучеренко О.К., Композиции атермализованных трехкомпонентных инфракрасных объективов, Наука и техника, 2015. –вип. №4.

ПАТЕНТИ

Патент України № 55751 / Пристрій для слідкування за тепловипромінюючою ціллю / Кучеренко О.К., Муравйов О.В., 27.12.2010, бюл. №24/2010.
Патент України № 59753 / Пристрій для контролю терморозфокусування об’єктива / Кучеренко О.К., Муравйов О.В., Куцурук В.М., 25.05.2011, бюл. №10/2011.
Патент України № 75149 / Атермалізований трикомпонентний об'єктив для інфрачервоної області спектру / Кучеренко О.К., Муравйов О.В., 26.11.2012, бюл. №22/2012.
Патент України № 81919 / Атермалізований чотирикомпонентний об’єктив для інфрачервоної області спектра / Кучеренко О.К., Муравйов О.В., Остапенко Д.О.,  10.07.2013, бюл. №13/2013.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021