Матеріальне забезпечення

Навчальні аудиторії та лабораторії кафедри АСНК територіально розміщені в корпусах №1, №18 та №20. Кафедра має три лекційні аудиторії, обладнані сучасними мультимедійними пристроями, чотири власні комп‘ютерні класи, чотири лабораторії, оснащені сучасними приладами та засобами неруйнівного контролю, три лабораторії, оснащені засобами для створення та управління автоматизованими вимірювальними комплексами, аудиторія курсового та дипломного проектування, яка укомплектована навчальною, науковою, методичною, довідковою і нормативно-законодавчою літературою, дві викладацькі аудиторії та навчально-методичний кабінет. Кафедра є учасником програми співробітництва з Melexis, що дає право використовувати найсучаснішу електроніку у навчальному процесі.

Комп'ютерний клас (218-18) має 20 посадкових місць, оснащених 20 сучасники ПК, та додатково 5 посадкових місць для роботи з ноутбуками. В 2009 році дана аудиторія за технічним забезпеченням та станом визнана кращою в університеті та нагороджена відповідним дипломом.
Відповідальний за аудиторію: Галаган Р.М.

511 1

511 2

511 3

511 6

Комп'ютерний клас (511-20) має 15 посадкових місць, оснащених 10 сучасники ПК, та додатково 5 посадкових місць для роботи з ноутбуками. Крім того, дана аудиторія оснащена сучасним обладнанням в рамках програми співпраці з вищими навчальними закладами київського підрозділу компанії Melexis N.V (Бельгія) ДП «Мелексіс-Україна». На базі цього обладнання створено повноцінні робочі місця, кожне з яких включає в себе високочастотний цифровий осцилограф, програмований прецизійний блок живлення, багатофункціональний цифровий генератор сигналів, високоточний мультиметр та макетну навчальну плату.
Відповідальний за аудиторію: Баженов В.Г.

511 1

511 2

511 3

511 4

Лабораторія приладів і систем енергозбереження знаходиться в ауд. 317 (корпус 1) та призначена для вивчення структури і елементів вузлів обліку (води, газу, кількості теплоти), конструкцій і особливостей роботи приладів обліку енергоносіїв, методів передачі інформації від вузлів обліку. Лабораторія містить стенди та обладнання для вивчення принципу дії теплолічильників, дослідження конструкцій перетворювачів витрати рідин різних класів, виявлення впливу місцевих гідравлічних опорів на перепад тиску у системі опалення, визначення метрологічних характеристик приладів обліку витрат рідин. Крім того, в лабораторії представлено лінійку побутових і промислових приладів обліку газу, обчислювачів і коректорів витрати газу, що дає можливість вивчити конструктивні особливості та принцип дії засобів контролю витрати газу різних класів, провести точністний та якісний аналіз характеристик систем обліку. Усі наявні вузли обліку енергоносіїв оснащені інтерфейсами для підключення до ПК, що дозволяє здійснювати імітаційні дослідження.
У лабораторії проводяться заняття з дисциплін «Нові інформаційно-вимірювальні технології», «Інформаційні технології у галузі ресурсозаощадження», «Основи енергозбереження».
Відповідальний за аудиторію: Гришанова І.А.

317 1

317 2

317 3

317 4

Лабораторія теплового неруйнівного контролю має 20 посадкових місць, оснащених приладами та засобами для проведення лабораторного курсу з дисципліни "Теплові методи НК" (тепловізори, пірометри, ПК з спеціальним ПЗ, радіометри, лабораторні макети з перетворювачами різних типів тощо).
Відповідальний за аудиторію: Протасов А.Г.

511 1

511 2

511 3

511 4

226 1Лабораторія акустичного неруйнівного контролю має 20 посадкових місць, оснащених приладами та засобами для проведення лабораторних робіт з  використанням акустичних методів НК (акустичні дефектоскопи, товщиноміри, ПК з спеціальним ПЗ, лабораторні макети з перетворювачами різних типів тощо).
Відповідальний за аудиторію: Галаган Р.М.

Лабораторія оптичного неруйнівного контролю має 20 посадкових місць, оснащених приладами та засобами для проведення лабораторних робіт з  використанням оптичних методів НК (мікроскопи, каліматори, лазери, теодоліти, інтерферометри, ПК з спеціальним ПЗ, лабораторні макети тощо).
Відповідальний за аудиторію: Муравйов О.В.

511 1

511 2

511 3

331 1Лабораторія електромагнітного неруйнівного контролю має 20 посадкових місць, оснащених приладами та засобами для проведення лабораторних робіт з  використанням явищ електромагнітного поля (дефектоскопи, товщиноміри, ПК з спеціальним ПЗ, лабораторні макети для дослідження вихрострумових перетворювачів різних типів тощо).
Відповідальний за аудиторію: Куц Ю.В.

Лабораторія перетворюючих пристроїв приладів розміщена в ауд. 168, корпус №1.

Лабораторія автоматизованих вимірювальних комплексів розміщена в ауд. 170, корпус №1.

 

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021