applicationПрограма з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів проводиться в галузі 15 Автоматизація та приладобудування по спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології - завантажити

На кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ проводяться наукові дослідження в рамках підготовки аспірантів за наступними темами:

1 курс

 • Гриневич М.С.
  Тема: Авіаційна гравіметрична системи з двоканальним трансформаторним гравіметром
  Керівник: д.т.н., проф. Безвесільна О.М.

   

 • Стешенко Ярослав Віталійович
  Тема: Автоматизація процесу керування формуванням асфальтно-бетонних покриттів
  Керівник: д.п.н., проф. Протасов А.Г.

   

 • Петренко Дмитро Володимирович
  Тема: Інтелектуальна система керування рухом мобільного робота
  Керівник: д.п.н., проф. Протасов А.Г.

2 курс

 • Глущенко Михайло Олександрович 
  Тема: Автоматизована система контролю якості повітря на промислових підприємствах
  Керівник: д.п.н., проф. Протасов А.Г.
 • Горжий Ігор Володимирович 
  Тема: Автоматизований комплекс вимірювання об’єму природного газу
  Керівник: д.т.н., доц. Киричук Ю.В.
 • Моспан Антон Валерійович
  Тема: Навігаційна система мобільного робота на основі скануючого далекоміра
  Керівник: д.т.н., доц. Киричук Ю.В.

3 курс

 • Сторжик Денис Володимирович
  Тема: Система автоматизації опрацювання зображень в процесі діагностики матеріалів (дорожнього покриття) з використанням елементів штучного інтелекту
  Керівник: д.п.н., проф. Протасов А.Г.
 • Хазанович Юрій Юрійович
  Тема: Система керування автономним біоподібним крокуючим мобільним роботом
  Керівник: д.т.н., проф. Черепанська І.Ю.
 • Ладиженський Олександр Володимирович
  Тема: Підвищення роздільної здатності ультразвукових систем інтроскопії
  Керівник: к.т.н., доцент Баженов В.Г.

4 курс

 • Левченко Олександр Едуардович
  Тема: Регулятор автоматичної системи керування технологічними процесами на основі вихрострумових матричних перетворювачів
  Керівник: д.т.н., проф. Куц Ю.В.

Професор Безвесільна Олена Миколаївна    

 • Новітні прецизійні чутливі елементи (акселерометри двоканальні ємнісний МЕМС, струнний, п’єзоелектричний, трансформаторний та ін.) в автоматизованій системі стабілізації легкої броньованої техніки (ЛБТ)
 • Новітні чутливі елементи в автоматизованій системі управління безпілотного літального апарата
 • Інтелектуальні автоматизовані системи та прилади прецизійних вимірювань параметрів рухомих об’єктів (літаків, ЛБТ та ін.)
 • Сучасні алгоритмічні методи підвищення точності прецизійних чутливих елементів на основі нейронних мереж та Вейвлет-аналізу
 • Прилади та системи енергозбереження (деякі вимірювальні прилади витрати альтернативних видів палива (біопалива) та ін.)
 • Прецизійні прилади, інтелектуальні автоматизовані системи  та методи (у тому числі, алгоритмічні) вимірювання параметрів гравітаційного поля Землі
 • Прецизійні автоматизовані інтелектуальні прилади та методи вимірювання кутів (на рівні еталона кута)
 • Приладова автоматизована інформаційно-вимірювальна система  для проведення розвідувальних операцій на базі  рухомої гусеничної роботизованої платформи

Професор Киричук Юрій Володимирович

 • Інтелектуальна система керування рухом робота
 • Системи управління біоподібним роботом

Професор Куц Юрій Васильович    

 • Вихрострумовий та магнітний неруйнівний контроль
 • Автоматизація інформаційно-діагностичних систем
 • Моделювання та опрацювання сигналів   

Професор Протасов Анатолій Георгійович    

 • Тепловий неруйнівний контроль
 • Тепловізійні системи діагностики
 • Теплобачення
 • Автоматизація процесів діагностики  

Професор Черепанська Ірина Юріївна    

 • Автоматизація гнучких виробничих систем
 • Елементи, системи та технології штучного інтелекту   

Доцент Богдан Галина  Анатоліївна    

 • Автоматизовані системи дистанційного моніторингу стану навколишнього середовища
 • Системи визначення положення рухомих обʼєктів

Доцент Галаган Роман Михайлович    

 • Методи машинного навчання у нейруйнівному контролі
 • Акустичний неруйнівний контроль

Доцент Гришанова Ірина Аркадіївна    

 • Автоматизація проєктування в приладобудуванні
 • Моделювання процесів і систем за допомогою сучасного програмного забезпечення
 • Розробка приладів і систем вимірювання спожитих ресурсів

Доцент Лисенко Юлія Юріївна    

 • Вихрострумовий та магнітний неруйнівний контроль
 • Тепловий неруйнівний контроль
 • Автоматизація процесів діагностики, опрацювання сигналів та зображень   

Доцент Литвиненко Павло Леонідович    

 • Автоматизовані системи та пристрої вимірювання параметрів руху (прискорення, швидкості, переміщень) об’єктів та навколишнього середовища.
 • Автоматизовані комплекси, системи та пристрої вимірювання розмірів та якості (координато-вимірювальні машини, маніпуляційні системи, вимірювальні прилади і т. інше)

Доцент Муравйов Олександр Володимирович

 • Автоматизація тепловізійного неруйнівного контролю
 • Автоматизований аналіз зображень із застосуванням технологій машинного навчання
 • Оптичний неруйнівний контролю

 Доцент Нечай Сергій Олексійович    

 • Розробка та вдосконалення автоматизованої техніки для зйомок фото, кіно та відео
 • Розробка та вдосконалення автоматизованої техніки для запису та відтворення звуку, зображення та іншої інформації
 • Розробка та вдосконалення автоматизованих транспортних засобів, дистанційно керованих апаратів
 • Автоматизовані системи сортування вторинної сировини
 • Техніка для реалізації екологічних ініціатив
 • Технічні засоби для спорту, реабілітації
 • Засоби для тестування професійної та побутової техніки.
 • Вдосконалення засобів оборони   

Доцент Петрик Валентин Федорович

 • Системи діагностики з віддаленою обробкою даних
 • Мобільні дефектоскопи
 • Використання смартфонів в неруйнівному контролі та діагностиці

Доцент Писарець Анна Валеріївна    

 • Вимірювання витрат і кількості енергоносіїв (лічильники, витратоміри і системи обліку рідин, газів, кількості теплоти)
 • Автоматизовані системи передачі даних від вузлів обліку

Старший  викладач Зайцев Віктор Миколайович    

 • Автоматизовані системи дослідження метрологічних характеристик засобів вимірювання механічних величин
 • Розробка елементів бази знань проектування пружних елементів ваговимірювальних давачів
 • Системи автоматизованого контролю технологічних процесів на основі тензорезисторних перетворювачів

Старший  викладач Момот Андрій Сергійович

 • Автоматизація ультразвукової діагностики та неруйнівного контролю
 • Засоби з використанням нейронних мереж

Старший  викладач Назаренко Наталія Миколаївна    

 • Автоматизовані системи контролю технологічних параметрів
 • Інтелектуальні комп’ютерні системи управління 

Асистент Драчук Олеся Олександрівна    

 • Автоматизація процесів вимірювання  та контролю витрати паливно-енергетичних ресурсів та води

Асистент Котляр Світлана Сергіївна    

 • Системи автоматизованого вимірювання лінійних і кутових величин
 • Засоби автоматизованого вимірювання параметрів випробувань

Асистент Повшенко Олександр Анатолійович

 • Автоматизація діагностики та неруйнівного контролю
 • Засоби з використанням нейронних мереж

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021