Програма з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів проводиться в галузі 15 Автоматизація та приладобудування по спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології - завантажити

На кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ проводяться наукові дослідження в рамках підготовки аспірантів за наступними темами:

1 курс

 • Рацебарський Сергій Станіславович
  Тема: Визначення інформативних параметрів оцінки структури та втоми матеріалів методом вищих гармонік
  Керівник:к.т.н., доц. Баженов В.Г.
 • Левченко Олександр Едуардович
  Тема: Вихрострумовий дефектоскоп з перетворювачем матричного типу
  Керівник: д.т.н., проф. Куц Ю.В.

2 курс

 • Калениченко Юрій Олександрович
  Тема: Автоматизована система дослідження фізико-механічних властивостей об'єктів контролю методом вищих гармонік
  Керівник:к.т.н., доц. Баженов В.Г.
 • Редька Михайло Олександрович
  Тема: Автоматизація процесу вихрострумового контролю об'єктів складної геометрії
  Керівник: д.т.н., проф. Куц Ю.В.

3 курс

 • Овчарук Степан Анатолійович (заочна форма)
  Тема: Комплексна біометрична система вимірювання та контролю біомеханічних параметрів стопи
  Керівник:к.т.н., доц. Баженов В.Г.

4 курс

 • Момот Андрій Серійович
  Тема: Розробка автоматизованої системи комплексного аналізу теплових полів із застосуванням нейромережевих технологій
  Керівник: к.т.н., доц. Галаган Р.М.

applicationНаукова школа «Розробка засобів, методів та технологій з неруйнівного контролю і діагностики» (далі НШ) створена завідувачем кафедри ПСНК проф. Протасовим А.Г. з метою організації колективної наукової праці викладачів-вчених, які працюють на зазначеній кафедрі та проводять дослідження в галузі неруйнівного контролю.

Основні напрями розвитку наукової школи «Розробка засобів, методів та технологій з неруйнівного контролю і діагностики»:

 • Підвищення точності, вірогідності, чутливості, швидкодії, надійності приладів контролю та визначення складу речовин.
 • Технічні засоби для систем контролю й захисту технічного стану об’єктів.
 • Прилади й обладнання для систем тестової діагностики об’єктів.
 • Прилади для систем функціональної діагностики об’єктів.
 • Прилади випробувальної техніки.
 • Прилади неруйнівного контролю матеріалів і виробів.
 • Технічні засоби для дослідження впливу кліматичних факторів.
 • Прилади контролю надійності промислового обладнання і передаварійних ситуацій.
 • Прилади й засоби контролю та захисту навколишнього природного середовища.
 • Дослідження методів збудження аналітичних сигналів шляхом зондування електронами, іонами, іонізуючим випромінюванням, лазерним та електромагнітним випромінюванням.
 • Дослідження методів визначення складу газового середовища, зокрема парціальних тисків складових газів, малих домішок корисних і шкідливих речовин. Дослідження загальних властивостей, техніко-економічних закономірностей і речовин, зокрема із застосуванням поверхневочутливих матеріалів, хроматографів, спектрофотометрів та їх комбінацій.
 • Дослідження методів визначення складу рідин, малих домішок корисних та шкідливих речовин, зокрема із застосуванням поверхневочутливих матеріалів, спектрофотометрів, хроматографів і мас-спектрометрів.
 • Дослідження методів визначення загального, локального та пошарового складу твердих тіл, малих домішок із застосуванням методів збудження електронами, іонами, іонізуючим випромінюванням, фотонами, лазерним і електромагнітним випромінюванням.

В межах НШ здійснюється науково-дослідна, науково-організаційна, науково-педагогічна, патентна та винахідницька діяльність згідно з науковим профілем кафедри ПСНК, вимогами чинного законодавства, статутів університету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021