Тематика досліджень аспірантів

applicationПрограма з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів проводиться в галузі 15 Автоматизація та приладобудування по спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології - завантажити

На кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ проводяться наукові дослідження в рамках підготовки аспірантів за наступними темами:

1 курс

 • Глущенко Михайло Олександрович 
  Тема:
  Керівник: д.п.н., проф. Протасов А.Г.
 • Горжий Ігор Володимирович 
  Тема:
  Керівник: д.т.н., доц. Киричук Ю.В.
 • Моспан Антон Валерійович
  Тема:
  Керівник: д.т.н., доц. Киричук Ю.В.

2 курс

 • Сторжик Денис Володимирович
  Тема: Автоматизація систем діагностування матеріалів з використанням елементів штучного інтелекту
  Керівник: д.п.н., проф. Протасов А.Г.
 • Хазанович Юрій Юрійович
  Тема: Система керування автономним біоподібним роботом
  Керівник: д.т.н., доц. Киричук Ю.В.

3 курс

4 курс

 • Левченко Олександр Едуардович
  Тема: Підвищення ефективності автоматизованої вихрострумової дефектоскопії за рахунок використання перетворювачів матричного типу
  Керівник: д.т.н., проф. Куц Ю.В.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021