Назаренко Наталія Миколаївна

Назаренко Наталія Миколаївна - к.т.н, асистент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Бази даних. Комп'ютерний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» / Л.П. Згуровська, Ю.В. Киричук, Н.М. Назаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,52 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 241 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021