Комп'ютерне проектування електронних схем

KompProect.el.schem2Зміст та завдання дисципліни

Побудова сучасних комп’ютеризованих систем автоматизації, управління, неруйнівного контролю та діагностики неможлива без знання основ розробки їх функціональних та принципових схем. Для побудови таких схем використовують сучасні САПР, що значно полегшують розробку та відлагодження розроблюваних систем. Тому в навчанні майбутнього науковця дисципліна «Комп’ютерне проектування електронних схем» займає важливе місце.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: використання САПР електронних пристроїв на комп’ютері; розробки структурних, функціональних та принципових схем автоматизованих засобів неруйнівного контролю; проектування та розробки друкованих плат.

 

Проведення комп'ютерних практикумів

Системи автоматизації проектування електроніки дозволяють  моделювати розроблюваний пристрій і досліджувати його роботу до того, як він буде втілений в апаратуру. Студенти вчаться розробляти принципові схеми та друковані плати сучасних приладів в потужній системі автоматизованого проектування Altium Designer. В цій програмі розробляються багатошарові материнські плати комп'ютерів, смартфонів, роботів, систем автоматизації, управління, контролю та діагности і т.п.

KompProect.el.schem1Комп'ютерні практикуми

Мета проведення комп’ютерних практикумів – формування умінь, набуття досвіду практичного використання сучасних САПР для розробки принципових схем та друкованих плат пристроїв автоматизації, управління, неруйнівного контролю тощо.

Приблизний перелік комп’ютерних практикумів:

  1. Ознайомлення із структурою САПР Altium Designer.
  2. Побудова умовних графічних позначень різних електронних елементів принципової схеми: резистор, транзистор, конденсатор, котушка індуктивності, діод, підсилювач, таймер, різні види роз'ємів.
  3. Побудова різних посадкових місць друкованої плати: для активних і пасивних елементів, призначених для монтажу в отвори або поверхневого монтажу, для мікросхем в корпусі SOIC та DIP.
  4. Розробка принципових схем різних приладів та топології друкованих плат.

Студенти отримують індивідуальні завдання на розробку різних схем сучасних приладів.

Для виготовлення розроблених студентами друкованих плат використовується сучасний станок з числовим програмним керуванням CNC 3018.

«Воркшоп» з паяння

Для бажаючих навчитись паяти проводяться додаткові заняття, на яких кожен може взяти до рук паяльник або паяльний фен та на практиці запаяти або випаяти електронні компоненти з друкованої плати.

19 16 5 KompProect.el.schem3

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021