Основи теплобачення та теплового контролю

DSC 3060Тепловий НК грунтується на вимірюванні, моніторингу та аналізі температури об'єктів. Процес передачі теплової енергії, виділення або поглинання тепла в об'єкті призводить до того, що його температура змінюється щодо навколишнього середовища. Розподіл температури по поверхні об'єкта є основним параметром в тепловому методі, так як несе інформацію про особливості процесу теплопередачі, режим роботи об'єкта, його внутрішню структуру і наявність прихованих внутрішніх дефектів.

Активний метод теплового НК – передбачає нагрів об'єкта спеціальними зовнішніми джерелами енергії для створення теплових потоків в під час контролю. Застосовується для контролю деталей з композиційних матеріалів, об'єкти мистецтва, настінні фрески, лопаті вертольота і т.д.

Пасивний метод теплового НК – не потребує зовнішнього джерела теплового випромінювання, теплове поле в об'єкті контролю виникає в процесі його експлуатації або виготовленні. Застосовується для контролю стін будівель, контактні електричні з'єднання під навантаженням, діагностика покрівлі будівель, контроль авіаційних стільникових панелей, пошук зон відшарування штукатурки і т.д.

 

tmnk
Контроль сотових конструкцій
tmnk4
Контроль в аеропортах
tmnk2
Тепловий НК в медичній діагностиці

Мета вивчення дисципліни – вивчення базових  понять, фізичних принципів і методів теплового неруйнівного контролю та формування у студентів здатностей:

  • усвідомлювати основні проблеми предметної області, визначати методи та засоби їх вирішення;
  • застосовувати на практиці знання та розуміння основних понять і термінів теплового неруйнівного контролю, а також фізичних процесів, які використовуються у приладах теплового НК;
  • знаходити в інформаційному просторі необхідну та корисну інформацію, опрацьовувати її та застосовувати для вирішення певних задач.
     

Дисципліна складається з одного кредитного модулю та включає розрахунково-графічну роботу з визначення максимальної дальності виявлення тепловізором об'єкта та визначення температурної чутливості тепловізійної системи.

На лабораторних заняття з дисципліни студенти вчаться навичкам роботи з сучасним обладнанням теплового неруйнівного контролю та проводять необхідні розрахунки характеристик сенсорів.

DSC 3085

DSC 3092 1

tmnk lab

DSC 3072

DSC 3067

  1. Теплові методи НК - методичні вказівки до виконання ЛР
  2. Теплові методи НК - методичні вказівки до виконання РГР
  3. Технології теплового неруйнівного контролю [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / А. Г. Протасов, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 133 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021