Глущенко М. Автоматизована система детектування диму

Магістерська дисертація складається з шести розділів, 90 сторінок, 22 ілюстрацій, 30 таблиць, було опрацьовано 25 джерел літератури.

У першому розділі було проведено аналітичний огляд, в якому розглянуто об’єкт контролю. Проведено аналіз методів детектування диму. У другому розділі було розраховано оптичну система нашої камери диму. Спроектовано і змодельовано лінзу для зовнішнього оповіщення людей про пожежу. У третьому розділі було розроблено електричну схему, підібрано всі важливі комплектуючі які потрібні для стабільної роботи приладу.
У четвертому розділі сконструйовано повну конструкцію нашого приладу. У п’ятому розділі було проведено опис програмного забезпечення яке повністю нас задовольняє і покриває наші вимоги автоматизованої системи. У шостому розділі окреслено основні переваги нашого проєкту над конкурентами. Переваги використання протипожежних систем а не по одиночних девайсів - це повний конект, який подасть сигнал на девайси які не за детектили дим команду оповіщати про пожежу, в рамках однієї інсталяції. Тобто якщо власник будинку не чує сигнал від датчика який за детектив дим він почує це від девайсу який знаходиться рядом.

Мета і задачі дослідження
Мета дослідження – спроектувати автоматизований пристрій для детектування диму.

В ході дослідження розв’язати наступні задачі:
1. Провести моделювання оптичних вузлів девайса.
2. Проаналізувати методи оптичного контролю.
3. Обгрунтувати вибір ультразвукового методу неруйнівного контролю на базі методу TOFD.
4. Провести розрахунок оптичної системи.
5. Розробити функціональну схему системи та розрахувати основні вузли, на основі розрахунків розробити схему електричну принципову.
6. Провети розрахунок основних вузлів автоматизації, створити модель системи в програмному середовищі SolidWorks

Об’єкт дослідження – процес детектування диму оптичним методом.
Предмет дослідження – оптичні методи дослідження малодисперсних частинок.

Методи дослідження базуються на використанні теоретичних основ оптичного контролю; розрахунках основних частин системи та розробці і моделюванні конструкції автоматизованої системи в середовищі SolidWorks.
Наукова новизна одержаних результатів: вдосконалення і оптимізація автоматизованої системи детектування диму.

Керівник: к.т.н. Богдан Г.А.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021