Bazhenov Viktor

Баженов Віктор ГригоровичВ 1966 закінчив школу з математичним нахилом. У 1966 році вступив до КПІ . У 1972р. закінчив радіотехнічний факультет за спеціальністю «Радіотехніка». У 1972 році вступив до аспірантури КПІ. Після аспірантури працював на кафедрі Інформаційно- вимірювальної техніки науковим співробітником. Згодом був переведений в КБ «Шторм при КПІ». З 1979 року по 1982 рік був начальником науково -дослідного сектора 32 КБ « Шторм» . Був відповідальним виконавцем важливих науково -дослідних робіт оборонного характеру . Брав участь в установці і наладці важливого обладнання на Камчатці. У 1981р захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук . У 1982 році перейшов на викладацьку роботу на кафедру Приладів і систем неруйнівного контролю. У 1985 - 1986год проходив стажування в Будапештському технічному університеті ( Угорщина). У 2006-2008 роках був науковим керівником успішно виконаної роботи по контролю колісних пар швидкісних поїздів для Німеччини (фірма ВIP ).

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Під керівництвом Баженова В.Г.успішно виконувалися роботи для геофізиків. Нова методика знаходження корисних копалин за допомогою розробленої апаратури була недавно визнана на Україні. Розроблена апаратура пройшла успішні випробування в Антарктиді. У 2012-2013 був науковим керівником робіт за договором № 61/2012-ЦТЕХ-166/2012-ЦЮ на виконання дослідно- конструкторської роботи від 16.08.2012г . між науковим парком « Київська політехніка » та державною адміністрацією залізничного транспорту України «Укрзалізниця » «Розробка дослідного зразка приладу для виявлення внутрішніх дефектів великогабаритного литва візків вантажних вагонів ». Вартість робіт від 16.08.2012г . по 01.07.2013 . становить 196 тис. грн . За час участі (починаючи з 2009р по 2013р. ) в Міжнародному салоні винаходів та новітніх технологій «НОВИЙ ЧАС» «Сталий розвиток під час змін » м. Севастополь (де брали участь представники більше 30 країн ) студенти під керівництвом Баженова В.Г. завоювали 2 золоті , 1серебрянную і 2 бронзові медалі за представлені на конкурс розробки. У 2012 році став лауреатом премії фестивалю інноваційних проектів серед вузів України « Sikorsky Challenge » за представлений проект і макет реконфігурованої універсальної вимірювальної системи (" Універсальної вимірювальної системи что реконфігурується " ). У 2013 році став переможцем конкурсу НТУУ « КПІ» в номінації « Викладач - Дослідник - 2013 ». Має більше ста публікацій, серед яких є одна монографія і близько 50 винаходів СРСР і патентів України.

Викладає курси: Електроніка, Мікропроцесори, Мікроконтролери

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Оособенности проектирования вихретоковых дефектоскопов на микроконтроллерах
Considered flaw structure based MK implement all known methods including multi-frequency eddy current testing methods and what little digital flaw detectors are inferior mass-produced. Their major advantage is small size, low cost and low power consumption flexible interface. It allows to build flaw in the automatic processing production line.
--// Ж-л «Научные известия на НТС машиностроения», Созополь, Болгария. – 2016 – №187. – С. 46–49.

Прецизионный способ и устройство для измерения фазового времени распространения ультразвуковых сигналов в объекте контроля
This article discusses the digital orthogonal system of precise measurement of the phase delay of the ultrasonic signal radiopulse. Its main feature is the use of a single ADC to build a digital phase meter, the use of digital signal multipliers, as well as the use phase meter with a digital frequency synthesizer (as a input source) synchronized ADC sampling signals. Use of a measuring channel is actually a single ADC can not only reduce the cost of phase shift measurement system of signals, but also to improve the measurement accuracy in the measurements.
--// Ж-л «Научные известия на НТС машиностроения», Созополь, Болгария. – 2016 – №187. – С. 35–37.

УДОСКОНАЛЕНИЙ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ МЕТОД НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
Запропоновано новий електростатичний метод неруйнівного контролю з підвищеною завадостійкістю для широкого спектру матеріалів та конструкцій, виробів із діелектриків та провідних матеріалів без використання контактної рідини. Запропоновано структурну схему приладу для реалізації даного методу з метою проведення неруйнівного контролю.
--// "Методи та прилади контролю якості" . – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2013.- № 2(31).

МЕТОД И АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЁННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ПРИ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Приведены краткий обзор и анализ основных методов измерения напряжённости электрического поля. Рассмотрены цифровой метод и разработанная на его базе аппаратура для измерения и беспроводной передачи информации с целью дальнейшей обработки, регистрации, визуализации и документирования на компьютере.
--// Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірники установ НАН України. – Київ: Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геологічних наук. – 2014.

ПАТЕНТИ:

СПОСІБ МАГНІТНОГО КОНТРОЛЮ: пат. 85040 Україна : МПК G01N 27/83 / В.Г. Баженов, Р.М. Галаган, С.В. Грузін, М.В. Худецький. – № u201305217; заявл. 11.06.2013 ; опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21. – 2 с.

ЦИФРОВИЙ ВИХОРОСТРУМОВИЙ ДЕФЕКТОСКОП: пат. 82342 Україна : МПК G01N 27/90 / В.Г. Баженов, В.В. Лепеха, К.А. Гльойнік, В.Л. Лепеха. – № u 201302593; заявл. 01.03.2013 ; опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14. – 2 с.

СПОСІБ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ФАЗОВОГО ЧАСУ ПРОХОДЖЕННЯ РАДІОІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ: пат. 103094 Україна : МПК G04F 10/00 / В.Г. Баженов, Г.А. Богдан. – № a201115467; заявл. 27.12.2011 ; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 17. – 3 с.

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ФАЗОВОГО ЧАСУ ЗАТРИМКИ РАДІОІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ У ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ: пат. 82342 Україна : МПК G04F 10/00, G01R 25/00 / В.Г. Баженов, Г.А. Богдан, С.В. Грузін. – № a201209729; заявл. 10.08.2012 ; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3. – 3 с.

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ СПОСІБ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ: пат. 90117 Україна : МПК G01B 7/00 / В.Г. Баженов, Д.К. Івіцька, С.В. Грузін. – № u201315066; заявл. 23.12.2013 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. – 2 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021