Bohdan Halyna

bohdanУ 2005 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. З 2009 року навчалася в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин". З 2008 року працює в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді інженера та асистента за сумісництвом.
Викладає дисципліни: Прикладна механіка, Акустичні методи НК

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

 НАУКОВІ ПРАЦІ:

Визначення напруженого стану елементів металоконструкцій методом акустичної тензометрії
З метою удосконалення методу визначення фактичних механічних напружень у металоконструкціях запропоновано використання нової методики проведення їх контролю при експлуатації. У порівнянні з існуючими методами вона має переваги щодо точності одержуваних результатів.
Метою роботи є проведення теоретичного дослідження впливу зовнішніх факторів навколишнього середовища на відносну зміну швидкості акустичного сигналу та отримання емпіричної залежності напруження в металоконструкціях від часу проходження поперечних хвиль в місці діагностики. Як значення швидкості для ненавантаженого матеріалу запропоновано використання результатів прозвучування на нейтральній лінії профілю балки.
Використання даної методики дозволяє виявити дійсні напруги в елементах балкових металоконструкцій промислових споруд без розвантаження конструкції.
--// Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування. - 2016. - Вип. 51. - С. 64–68.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021