Методичне забезпечення (PhD, 151)

docs2

Силабуси нормативних дисциплін

  • Філософські засади наукової діяльності [очна] [заочна]
  • Іноземна мова для наукової діяльності [очна] [заочна]
  • Методологія наукових досліджень у галузі [очна] [заочна]
  • Спеціальні розділи теорії автоматичного керування [очна] [заочна]
  • Програмно-технічні засоби систем керування [очна] [заочна]
  • Моделювання та оптимізація об’єктів та систем керування [очна] [заочна]
  • Організація науково-інноваційної діяльності [очна] [заочна]
  • Педагогічна практика [очна, заочна]

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021