Освітня програма третього рівня ВО (PhD, 174)

docs2Опис освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” – завантажити

Акредитація освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти дійсна до  01.07.2027 (ID ОП
у базі ЄДЕБО 46359).

Метою освітньої програми є підготовка, висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-технічний та освітній простір фахівців ступеня доктора філософії з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, здатних визначати, формулювати, узагальнювати та розв’язувати наукові та практичні задачі; володіти фундаментальними та прикладними методами дослідження з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, вміти ефективно вирішувати інноваційні задачі відповідного рівня, працювати у закладах вищої освіти, наукових установах та на провідних підприємствах України та за кордоном.

 

Попередні версії освітньо-наукової програми

Рецензії та відгуки на освітньо-наукову програму

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021