Лисоконь Я. Ультразвукова система контролю основних елементів коліс залізничного транспорту

В магістерській дисертації були проаналізовані прилади,  та системи контролю осей,  їх порівняння, та обґрунтування вибору методу контролю.

Розглянуто характеристики систем автоматизованого неруйнівного контролю, їх переваги та недоліки, на основі чого було розроблено удосконалену ультразвукову систему контролю основних елементів коліс- осей колісних пар. Запропоновано систему, яка включає в себе механічний блок, блок дефектоскопії, та блок обробки інформації. Блок дефектоскопії складається з чотирьох каналів по два перетворювача в кожному.

Проаналізовано маркетингову складову стартап-проекту для визначення можливості його впровадження та можливих ринкових напрямів реалізації.

Об'єктом дослідження є процес автоматизованого акустичного неруйнівного контролю осей колісних пар залізничного складу та метрополітену.
Предметом дослідження є методи та засоби автоматизованого акустичного контролю осей колісних пар.

Метою магістерської дисертаційної роботи є розробка автоматизованої системи ультразвукового контролю осей колісних пар та моделювання процесів формування сигналів.

Ключові слова: ультразвукова система, система автоматизованого неруйнівного контролю, блок дефектоскопії, контроль колісних пар

Керівник: ст.в. Богдан Г.А.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021