Федина В. Прилад для вимірювання вологості тканин

Даний дипломний проект складається з 68 сторінок, 35 ілюстрацій, 54 формул, 12 літературних джерел. Ключові слова: Вимір вологості, Оптипчний вологомір, Оптичні методи НК, Вологомір.

В дипломному проекті було проведено дослідження різних методів контролю вологості тканин. Складено структурну та функціональну схеми. На основі креслеників було також розроблено принципіальну схему.  В результаті дослідження було обрано метод проходження випромінювання, що пройшло через ОК для подальших досліджень та розробки приладу.

Мета роботи полягає в дослідженні методів виміру вологості. Вибір методу для контролю всього ОК та розробка проекту приладу. Об’єкт дослідження – процес виміру вологості методом проходження випромінювання через ОК. Предмет дослідження – методи виміру вологості тканин Наукова новизна – прилад спроектовано так, що ми можемо контролювати весь ОК з достатньо високою точністю.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Петрик В.Ф.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

 1. А. с. 1052950 (СССР). Устройство для определения влажности текстильных материалов / Р. А. Хайдаров, Г. А. Карапетов, В. В. Зыков и др. Опубл. в Б. И., 1983, №41.
 2. А. с. 802856 (СССР). Способ измерения влажности/ М. М. Мухитдинов, Э. С. Мусаев, В.М. Рожков. Опубл. в Б. И., 1981, №5.
 3. А. с. 802857 (СССР). Устройство для контроля влажности/ Я. А. Вахулюк, В. М. Никитин и др. Опубл. в Б. И., 1989, №25.
 4. А. с. №561896 (СССР). Оптический влагомер / В. П. Коробцев, Х. С. Тян, Л. И. Лапенко. Опубл. в Б. И., 1977, №22
 5. А. с. №561896 (СССР). Оптический влагомер / В. П. Коробцев, Х. С. Тян. Опубл. в Б. И., 1980, №25
 6. ерлинер М. А. Электрические измерения, автоматический контроль и регулирование влажности. М.: Энергия, 1965. – 350с.
 7. Берлинер М.А. Измерение влажности. 2-е изд. М.: Энергия, 1973. – 400 с.
 8. Кричевский Е. С., волченко А. Г. Контроль влажности твердых и сыпучих материалов. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 136 с.
 9. Мелкумян В.Е. Измерение и контроль влажности. – М.: Машиностроение, 1970. – 138с.
 10. Мухитдинов М. М, Мусаев Э.С. Светоизлучающие диоды и их применение. – М.: Радио и связь, 1988. – 80 с.
 11. Мухитдинов М. М. Оптоэлектронные измерительные преобразователи. – Ташкент: ФАН, 1983. – 128 с.
 12. Мухитдинов М. М. Оптоэлектронные устройства контроля и измерения в текстильной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 126 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021