Кісіль О. Ультразвуковий прилад для контролю зварних з’єднань на основі TOFD методу

Мета проєкту сконструювати прилад на базі TOFD методу, який би був придатний до ряду поставлених задач (контролю зварних стрикових з'єднать) з товщиною стінки від 15 до 50 мм.  В даній роботі було розроблено прилад для контролю зварних стикових з'єднань цестерн великого діаметру  або листів металу на базі методу TOFD. В наш час все більше стає актуальним проведення УЗ контролю в таких галузях як авіа-будівництво, залізниця, хімічна промисловість, реактори АЕС і т.д. Тому  на перший план виходять вимоги до якості та швидкості контролю. Дифракційно-часовий метод якраз об'єднує в собі швидкість проведення контролю та високу вірогідність виявлення дефекту . Для цього методу було розроблено функціональну схему приладу, розроблено сам сканувальний пристрій на якому розміщуються, та за допомогою якого переміщуються перетворювачі по ОК. Даний метод набув популярності лише з розвитком мікропроцесорної техніки.  Для обробки інформації сканування нам була потрібна більш стійка до електричних шумів елементна база . Тому що сигнали від дифрагованих хвиль які використовує наш метод для визначення дефекту, на 20-30 дЦб слабкіші від звичайних сигналів які використовують традиційні УЗ дефектоскопи.

Керівник: ас. Лашко О.В.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

 1. Baby S., Balasubramanian T., Pardikar R. J. et al. Time-of-flight diffraction (TOFD) technique for accurate sizing of surface-breaking cracks. - Insight. , 2003. V. 45. No. 6. P. 426-430.    5
 2. Baby S., Balasubramanian T., Pardikar R. J. et b al. Time-of-flight diffraction (TOFD) technique for ac- I curate sizing of cracks embedded in sub-cladding. I - Ibid. No. 9. P. 600-604.
 3. Baskaran G. Studies on Ultrasonic Time of Flight Diffraction Imaging of Defects in Thin Sections / Ph. D. Thesis. - Indian Inst. of Madras, May 2005.    |
 4. Johnston C., Cooper M. A., Martin R. J. An approach to power station boiler and turbine life management. - Insight. 2004. V. 46. No. 10. P. 606609.
 5. Stubbs T. The role of NDE in the life manage- S ment of Steam Turbine Rotor. - Swindon (England): ^ RWE Innogy, 2004.    i
 6. Charlesworth J. P., Temple J. A. G. Engineering Applications of Ultrasonic Time of Flight Diffraction. Second Edition. - England: Research Studies Press Ltd., 2001.
 7. Ogilvy J. A., Temple J. A. G. Diffraction of Elastic Waves by cracks: Application to Time of Flight Inspection. - Ultrasonics. 1983. V. 7. P. 259-269.
 8. Guide to Calibration and setting-up of the Ultrasonic Time of Flight Diffraction (TOFD) technique for the detection, location and sizing of flaws / British Standard, BS 7706, 1993.
 9. Non-destructive testing-Ultrasonic examina-tion-Part 6: Time of flight diffraction technique as a method for detection and sizing of discontinuities / European Prestandard. ENV 583-6. January 2000.
 10. Baskaran G., Balasubramaniam K., Laksh-mana Rao C. Development of an Advanced Ultrasonic TOFD System. - J. of Non-Destructive Testing and Evaluation. 2004. V. 3. No. 1. P. 24-32.
 11. Галаган Р.М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю.- Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського 2019.
 12. Ермолов И. Н. Дифракционно-временной метод контроля. - В мире НК. 2001. № 2(12). С. 7-11.
 13. Цапенко В. К Основи ультразвукового неруйнівного контролю:  підручник / В. К. Цапенко, Ю. В. Куц. – Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – 448 с.
 14. Шрайбер Д. С. Ультразвуковая дефектоскопия М.: Металлургия. — 1965. — Т. 392. — С. 29.
 15. Гурвич А. К., Ермолов И. Н. Ультразвуковая дефектоскопия сварных швов — Киев: Техника, 1972, 460 с
 16. Выборнов Б. И. Ультразвуковая дефектоскопия — М.: Металлургия, 1985.
 17. Щербинский В. Г., Пафос С. К., Гурвич А. К. Ультразвуковая дефектоскопия: вчера, сегодня, завтра //В мире неразрушающего контроля. — 2002. — №. 4. — С. 
 18. Ермолов И. Н. Достижения в теоретических вопросах ультразвуковой дефектоскопии, задачи и перспективы //Дефектоскопия. — 2004. — №. 10. — С. 13-48.
 19. Кретов Е. Ф. Ультразвуковая дефектоскопия в энергомашиностроении. — Изд.3-е, перераб.и доп. -Санкт-Петербург: СВЕН, 2011, 312с.,  Марков А. А., Шпагин Д. А. Ультразвуковая дефектоскопия рельсов, — Изд. 2-е, исправл. и доп. — СПб.: Образование — Культура, 2013, 283с

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021