Салаков А. Вихрострумовий двочастотний дефектоскоп для контролю виробів з неферомагнітних матеріалів

В цій дипломній роботі був розроблений двопараметровий дефектоском для контролю прутків з неферомагнітних матеріалів діаметром 34-35 мм. Для прикладу були використані зразки з бронзи та дюралюмінію.

В першому розділі були представлені теоретичні відомості вихрострумового контролю, двопараметрового контролю, як різновид багатопараметрового контролю. Наведені теоретичні відомості про види та типи вихрострумових перетворювачів Також описані такі методи обробки сигналів, як амплітудний, фазовий та амплітудно-фазовий. В розрахунковій частині роботи представленні розрахунки самого вихрострумового перетворювача, а також його роботу в двох режимах: перший – на високій частоті для контролю діаметру ОК, другий – на низькій частоті, для контролю питомої електропровідності ОК. Обгрунтований вибраний метод, та наведені графіки, які доказують, що обраний метод – найбільш правильний. Третя частина – конструкторсько-технологічна описує технічні характеристики, та принцип роботи даного приладу. Наведена структурна схема приладу, та розроблена функціональна схема. Даний прилад відповідає всім поставленим завданням.

Керівник: проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

  1. SciVerse ScienceDirect: Advances in NDT and materials characterization by eddy currents.; Procedia CIRP 7, 2013, 359-364c
  2. Дефектоскопія: веб-сайт. URL: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/024/762.htm
  3. Лисенко Ю. Ю., Дугін О. Л., Куц Ю. В., Протасов А. Г. Застосування накладних перетворювачів в імпульсному вихрострумовому контролі / за ред НТУУ Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського, Київ, 2016. С 58-62.
  4. Клюев В. В. Неразрушающий контроль: справочник: В 7 т. / Под общ. Ред. Клюева В. В. Т.2: В 2 кн. – М.: Машиностроение, 2003. 688 с.
  5. Троицкий В. А. Вихретоковый контроль. Учебник пособие. «Феникс», 2011. 148 с.
  6. ToolBox инструмент и оборудывание: веб-сайт. URL: https://toolb.ru/goods/VD-91NM-Vihretokovyj-defektoskop#show_tab_1
  7. АКА контроль: веб-сайт. URL: http://www.aka-control.ru/index.php?Page=Products&Device=VS-2010
  8. АНК неразрушающий контроль: веб-сайт. URL: http://ank-ndt.ru/produkcziya/vixretokovyij-kontrol/vixretokovyie-defektoskopyi/vd-132-oko-01.html
  9. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Магнітні та вихрострумний контроль» для студентів спеціальності «Прилади неруйнівного контролю для технічної та медичної діагностики». Частина 2./Укл. Г.О.Алексеев, Ю.В.Куц, А.Г.Протасов – К.:КПІ,1997,63с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021