Положення про кафедру

Положення про кафедру автоматизації та систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю – це базовий структурний підрозділ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», що здійснює освітню, методичну й наукову діяльність за певною спеціальністю чи групою спеціальностей. Кафедра у своїй діяльності керується Стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського й має головну мету – створити всі умови для підготовки висококваліфікованих (досконалих – perfect) фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства й забезпечувати гідне місце України у світовому співтоваристві, створювати умови для всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості на найвищих рівнях досконалості в освітньо-науковому середовищі.

Кафедра входить до складу приладобудівного факультету (далі – факультет). Штат кафедри складається з науково-педагогічних, наукових, інженерно-технічних працівників, навчально-допоміжного персоналу. Проєкт штатного розпису кафедри формується завідувачем кафедри, погоджується деканом факультету, департаментом економіки та фінансів і затверджується ректором у встановленому порядку. У своїй діяльності кафедра керується чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського й цим Положенням (затверджене наказом №НУ/22/2022 від 28.01.2022 р.).

Повний текст

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021