Лагутін Є. Комп’ютерна система контролю виробів з титану

Завданням курсового проекту є розробка комп’ютерної системи на основі метода вищіх гармонік для контролю зразків титану. Титан, його сплави та титанові вироби. На початку курсового проекту були викладені теоретичні матеріали з основною інформацією про методи, цілі і завдання структуроскопії та областях його застосування. Під час виконання дисертації було побудовано структурну схему, алгоритм роботи та розрахунок основних компонентів системи.Основною частною дисертації є дослідження структури титанових зразків за допомогою побудованої комп’ютерної системи.

В ході написання дисертації була спроба проведення структуроскопії за допомогою ультразвука. Також було проведено розробку стартап проекту для потенційного початку масового виробництва, а також розглянуто можливості виходу розробленої системи на вітчизняний і міжнародні ринки.В результаті проведеної роботи було побудовано комп’ютерну систему та досліджено її ефективність на алюмінієвих та титанових зразках.

Керівник: доц. Баженов В.Г.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

 

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021