Пигуля А. Анемометр з покращеними характеристиками

Магістерська дисертація містить в собі вступ, шість розділів, висновки та перелік посилань. Диплом включає в себе 110 сторінки, в тому числі 13 рисунків та перелік посилань.
Магістерська дисертація присвячена розробці комп'ютерної системи контролю швидкості повітряного потоку на підприємствах залізобетонних виробів. Даний прилад встановлюється у пропарювальних камерах при виробництві залізобетону та призначений для вимірювання невеликих швидкостей водяної пари (до 17 м/с) та діапазону температур від 0 до 100 градусів по Цельсію з подальшою передачею даних у систему автоматичного контролю. Також може застосовуватися як у підприємствах, і під час проведення науково-експериментальних робіт із необхідністю виміру швидкості напору повітряного потоку.


У проектно-дослідному розділі проведено роботи з розробки статичної та динамічної структурних схем, кінематичної схеми, розрахунку розрахункових характеристик та основних деталей приладу.
У розділі стартап-проекту було проведено аналіз ринку та запропоновані найкращі шляхи для його реалізації.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Литвиненко П.Л.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

Перелік літературних посилань
1.   Вимірювання параметрів [Електронний ресурс]. URL:https://pidruchniki.com/80320/ekologiya/vimiryuvannya_parametriv_vggru
2.    Анемометри [Електронний ресурс].URL:http://sfera.com.ua/prylady-laboratorni/anemometry
3.    L. Kristensen. The Perennial Cup Anemometer. Denmark. - Riso National Laboratory, 1999, 75с
4.    Santiago Pindado, Imanol Pérez, Maite Aguado. Fourier analysis of the aerodynamic behavior of the cup anemometers. Spain. Barcelona. – 2013, 26
5.    M.J. Brevoort, U.T. Joyner. Aerodynamic characteristics of anemometer cups. [Електронний ресурс] URL: http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19930081442.pdf
6.    J.G. Albright, G.E. Klein. The Sensitivity of Anemometer Cups. [Електронний ресурс] .URL:https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/3135/V 41N02_070.pdf; jses sionid=A56B71DE397533E21719A24516671F3C? sequence=1
8.    Анемометр Skywatch Xplorer 1 [Електронний ресурс]. URL: https://bt.rozetka.com.ua/skywatch-xplorer-1/p307046/.
9.    Trotec TA300 професійний теплової анемометр [Електронний ресурс]. URL: https://pragmatic.com.ua/trotec-ta300-professionalnyy-teplovoy.anemometr.html#PhotoSwipe1560558016501.
10.    PCE-423 професійний теплової анемометр [Електронний ресурс].URL: https://pragmatic.com.ua/pce-423#PhotoSwipe1560558456289.
11.    Типи анемометрів [Електронний ресурс]. URL: https://simvolt.ua/anemometr-pribor-dlya-opredeleniya-skorosti-i-napravleniyadvizheniya-potoka.html.
12.    Обертальний момент. Потужність і крутний момент. [Електронний ресурс]. URL: https://electric-guide.com/the-torque-moment-is-the-formula-powerand-torque-of-the-motor.html .
13.    Рух повітря та методи вимірювання його параметрів. [Електронний ресурс].URL: https://lubbook.org/book_570_glava_4_Tema%C2%A04.% C2%A0Ru kh_pov%D1%96tr.html .
14.    The Working of the Cup Anemometer [Електронний ресурс].URL: http://www.windsensor.com/application/files/8814/2694/4640/The_Working_of_the_Cup_Anemometer_20140619.pdf  
15.    Задание на расчетно-графические работы с применением ЭВМ по курсу «Методы и средства измерения скоростей и ускорений» и рекомендации по их выполнению студентам специальности «Приборостроение» УСост. Ф.Я. Загавура.-К.: КПИ. 1991.
16.    Советы по использованию методики конструкторского расчета магнитоиндукционных тахометров с использованием ЭВМ по курсу «Методы и средства измерения скоростей и ускорений» ./ Сост. Ф.Я. Загавура. -К.: КПИ, 1992.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021