Морозов Я. Система автоматизованого вимірювання кута нахилу

Дипломна програма присвячена дизайну та розробці цифрових інклінометрів. Цей пристрій використовується для регулювання нахилу будівельних споруд, мостів, будинків, об’єктів, тощо. Цифрові інклінометри є універсальними інструментами для різноманітних завдань, від геотехнічних досліджень до побудови моделей літаків. Ці пристрої вимірюють кути нахилу або нахилу відносно контрольної точки і можуть використовуватися для вимірювання вертикальних або горизонтальних кутів за допомогою датчиків, які реагують на зміни світла чи темряви. У новітніх цифрових інклінометрах використовується технологія MEMS, що означає мікроелектромеханічні датчики, а в акселерометрах – датчики нахилу.

Керівник: ас., к.т.н. Котляр С.С.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

Перелік літературних посилань
1.    Сєрий І.С., Паніна В.В., В’юник О.В. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Методичні вказівки до роботи на тему: «ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ І КОНУСІВ».
2.    Колчков В.І. МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ. М.: Навчальний посібник.
3.    Професійно-освітній портал. Електронній ресурс. Режим доступу: http://turner2.pto.org.ua/index.php/turner2-tema8/turner2-modul-8-6
4.    Професійно-освітній портал. Електронній ресурс. Режим доступу: https://www.posital.com/en/products/inclinometers/mems/MEMS-Technology.php
5.    Інструменти. Електронній ресурс. Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/inclinometer
6.    Голуб В. Датчики прискорень та кутових швидкостей: нові ІМС та модулі фірми Analog Devices // Електронні компоненти  — Україна. 2009. № 5–6. 2.
7.    Голуб В. Інерційні датчики типу IMU фірми Analog Devices // Електронні компоненти - Україна.2010. № 9–10.
8.     Власенко А. Нові інерційні датчики IMU сімейства iSensor // Компоненти та технології. 2010. № 3.
9.    Голуб В. Інерційні датчики фірми Analog Devices // Електронні компоненти - Україна.2011. № 3.
10.    Професійно-освітній портал. Електронній ресурс. Режим доступу: https://www.electronicsforu.com/technology-trends/learn-electronics/accelerometer-tilt-sensor
11.    Бояринова К.О., Копішинська К. О. Півот як інструмент забезпечення успішності реалізації стартапу. Ефективна економіка. 2019.
12.    Гавриш, О. А. Розробка стартап-проектів. Конспект лекцій
13.    Менеджмент стартап проектів: підручник / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко та ін. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». 2019. 344 с
14.     «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 –
«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О.
15.    Бояринова, К. О.Копішинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,88 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. –188 с.
16.    Прогресивні технології в машинобудуванні: збірник наукових праць IХ-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 03-07 лютого 2020 року, Львів-Плай, Львів. – 2020. – С. 130–132.
17.    Meyer, Y., 1992. Wavelet and Operators. Cambridge University Press, Cambridge
18.    STMicroelectronics., 2019– iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021