Глущенко М. Автоматизований пристрій для детектування диму

Даний дипломний проект освітнього рівня бакалавр пов'язаний із розробкою автоматизованого пристрою для детектування диму в житлових приміщеннях та для оцінки його концентрації. У дипломному проекті було поєднано в одну автоматизовану систему вже існуючі технології і проведено дослідження розсіяння Мі.

Завданням дипломного проекту є розробка та розрахунок параметрів автоматизованого пристрою для детектування диму, складання схеми електричної принципової, складання схеми функціональної та опис принципу роботи схеми.

Автор пояснює, що для проекту були обрані детектори інфрачервоного і синього випромінювання з оглядом на відносну спектральну характеристику випромінювачів. Зазначено, що були здійснені розробка оптичної схеми, моделювання розсіювання в програмі «Земакс», а також моделювання електричного тракту для роботи з детектором інфрачервоного випромінювання та з джерелом струму. Далі автор надає інформацію щодо розрахунків електричного тракту та середнього діаметра частинки за теорією розсіювання Мі.

Загальний розгляд проекту підтримується графічною частиною, що охоплює схему електричної принципової і складальне креслення, а також функціональну схему. Також були розроблені і представлені креслення оптичної схеми.

Ключові слова: теорія Мі, відносна спектральна характеристика, пристрій детектування, двоканальна технологія.

Керівник: cт.викладач, к.т.н. Богдан Г.А.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

 1. Извещатели пожарные: классификация, типы, виды, обозначение. – Режим доступу: https://fireman.club/statyi-polzovateley/izveshhateli-pozharnyie-klassifikatsiya-tipyi-vidyi-oboznachenie/».
 2. Пожарный извещатель. – Режим доступу: http://www.techportal.ru/glossary/pojarnyi_izveschatel.html
 3. Пивинская И. В. Проверка временем. Ее не всегда выдерживает чувствительность пожарных извещателей / И. В. Пивинская // БДИ. – №4. – 2004. – с. 55.
 4. Неплохов И. Г. Двухдиапазонные дымовые пожарные извещатели. / И. Г. Неплохов // Системы Безопасности. – 2008. – №3– с. 40.
 5. Зайцев А. В. Чувствительность пожарных извещателей к различным типам дыма, пыли, пару и аэрозолям. Часть 2 / А. В. Зайцев // Журнал алгоритм безопасности. – 2012. – №4.– с. 38.
 6. Маслов И. А. Нет дыма без огня / И. А. Маслов // Журнал алгоритм безопасности. – 2004. – №3. – с. 54.
 7. Зайцев, А. В. Чувствительность пожарных извещателей к различным типам дыма, пыли, пару и аэрозолям. Часть 1 / А. В. Зайцев, И. Г. Неплохов // Журнал алгоритм безопасности. – 2012. – №3. – с. 28.
 8. Хвостиков И. А. Теория рассеяния света и ее применение. К вопросам прозрачности атмосферы и туманов. М.: Успехи физических наук, т. XXIV, вып. 2, 1940 – 212 с.
 9. М. Борн, Э. Вольф. Основы оптики. М.: Наука, 1973 – 598 с.
 10. Сулим Т. Двухдиапазонные дымовые извещатели. Новый уровень точности обнаружения. // Алгоритм безопасности. – 2010. – №5.
 11. Зайцев, А. В. Чувствительность пожарных извещателей к различным типам дыма, пыли, пару и аэрозолям. Часть 3 / А. В. Зайцев, И. Г. Неплохов // Журнал алгоритм безопасности. – 2012. – №5. – с. 18.
 12. Фототранзистор.– Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B
 13. Фотодіод. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1
 14. Фоторезистор. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D
 15. Фотоприймач. – Режим доступу: https://www.osram.com/ecat/Radial%20T
 16. Lashko Olena Experience in the Organization of Non-Destructive Testing Formal Education in Ukraine / International Conference NDT Days 2019, 17-21 June, 2019, Sozopol, Bulgaria (NDT Days 2019). - P. 91-95.
 17. Лашко О. В. Окремі аспекти розробки навчальних програм для студентів спеціалізації «Неруйнівний контроль, технічна діагностика» / О. В. Лашко // Матеріали III науково-технічної конференції «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в ЄС.
 18. Петрик, В. Ф. Метрологія, стандартизація та сертифікація в неруйнівному контролі [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисциплін «Метрологія» та «Сертифікація і стандартизація» / В. Ф. Петрик, А. Г. Протасов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021