Сазонов В. Вимірювач діелектричної проникності матеріалів

Дана диплома робота складається з 51 сторінки, 40 ілюстрацій, 12 формул та 3 літературних джерел. Ключові слова: ємнісне зондування, ємнісний датчик, перетворювач ємність-код.

В дипломній роботі було проведено огляд поставленої задачі, розроблено функціональну схему пристрою та досліджено роботу окремого модуля, перетворювача ємність-код, за допомогою якого було проведено  експериментальні виміри властивостей неелектричних матеріалів. Зокрема, було створено програмне забезпечення, яке зберігає дані у базі даних.

В результаті було отримано висновки, щодо актуальності методу при контролі неелектричних матеріалів, а також висновки, щодо особливостей роботи і застосування дефектоскопа, який базується на використанні подібного перетворювача. Також була підтверджена можливість використання мікросхеми у складі ємнісного дефектоскопу.

Серед додаткових вимог – простота рішення та його доступність. Наукова новизна – сучасний метод побудови ємнісного дефектоскопу.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

1.    И. Форейт, Емкостные датчики неэлектрических величин / пер. с чешск. В.И.Дмитриева. Москва, 1966. 160 с.
2.    Измерение параметров конденсаторов : веб-сайт. URL: http://zpostbox.ru/izmerenie_parametrov_kondensatorov.html (дата звернення: 02.06.2020)
3.    Г. Виглеб, Датчики: устройство и применение / пер. с нем. М.А.Хацериова. Москва, 1989. 196 с.
4.    Баженов В.Г., Івіцька Д.К., Грузін С.В. (2013) Удосконалений електростатичний метод неруйнівного контролю. Методи та прилади контролю якості, 2(31), 26–28.
5.    Баженов В.Г., Івіцька Д.К., Овчарук С.А., Муненко В.Л. (2015) Електростатичний амплітудно-фазовий спосіб неруйнівного контролю. Україна Пат. на винахід 109357, МПК G 01 B 7/00, G 01 N 27/22. № 201404947.
6.    Баженов В.Г., Івіцька Д.К., Овчарук С.А., Грузін С.В. (2016) Електростатичний одноканальний амплітудно-фазовий спосіб неруйнівного контролю. Україна Пат. на винахід 112917, МПК G 01 B 7/00, G 01 B 7/287, G 01 N 27/22. № а201502540.
7.    Баженов В.Г., Івіцька Д.К. (2016) Електростатичний амплітудно-фазовий метод неруйнівного контролю з підвищеною завадостійкістю. Матеріали 8-ї Національної науково-технічної конференції та виставки «Неруйнівний контроль та технічна діагностика», Київ, 2016.
8.    Ivitskiy I., Sivetskiy V., Bazhenov V., Ivitska D. (2017) Modeling the electrostatic control over depth of the introduction of intelligent sensors into a polymer composite material. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1, 5(85), 4–9.
9.    Bazhenov V., Protasov A., Ivitskiy I., Ivitska D. (2017) Simulation of nanomodified polymers testing by the electric capacitive method. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4, 5(88), 4–9.
10.    Баженов В.Г., Ивицкая Д.К. (2015) Первичные преобразователи для реализации электростатического метода неразрушающего контроля изделий. Материалы 8-й Международной научно-технической конференции «Приборостроение – 2015», сс. 47–48.
11.    Bazhenov V., Ivitska D., Ivitskiy І.I. (2017) Transducers for realization of the electrostatic method of non-destructive testing of functional polymers. NDT DAYS 2017. Sozopol, pp. 128–129.
12.    Баженов В.Г., Івіцька Д.К. (2017) Особливості реалізації електростатичного амплітудно-фазового способу неруйнівного контролю. Матеріали XVI Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи». Київ, НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».
13.    Овчарук С.А. Сравнение чувствительности моделей обычных и дифференциальных электроемкостных преобразователей в рамках задач гражданского разминирования / С.А. Овчарук, В.Г. Баженов // Техническая диагностика и неразрушающий контроль №2, 2019, стр. 30-36

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021