Опришко М. Прилад для визначення інтенсивності ультрафіолетового випромінювання

На дипломний проєкт студента четвертого курсу групи ПК-61 Опришка Максима Сергійовича з теми: «Прилад для вимірювання інтенсивності ультрафіолетового випромінювання». У цьому дипломному проєкті був розроблений портативний прилад для вимірювання інтенсивності ультрафіолетового випромінювання.

В першому розділі були представлені загальні теоретичні відомості оптичного неруйнівного контролю та його методів. Також наведені моделі оптичного випромінювання. У другому розділі  цього дипломного проєкту  було розглянуто прилади для оптичного неруйнівного контролю. Також було наведено теоретичні відомості про типи фотоприймальних елементів, їх структуру та характеристики. В третьому розділі описано підбір електронних компонентів, а саме мікроконтролера, датчика ультрафіолету,  дисплею, Bluetooth-модуля та підвищуючого перетворювача струму та елемент живлення. Також було наведено структурну та функціональну схеми приладу. В останньому розділі було описано методики розрахунку похибок  приладу при вимірюванні.

Керівник: cт.викладач, к.т.н. Лисенко Ю.Ю.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

1.    Пивоваров В.А, Белоусов Г.Г, Померанцев Д.С, Пенкин А.А. Методы и средства оптико – визуальной диагностики авиационных ГТД: Учебное пособие. – М.: МГТУ ГА, 2005. – 80с.
2.    Ландсберг Г.С. Оптика: учебное пособие для вузов. – 6-е изд., стереот. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 848-ISBN 5-9221-0314-8.
3.    Measurement Technologies. Remote Visual Inspection. – USA: General Electric Company, 2007.
4.    Калиниченко А.Н. «ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ: Учебное пособие для подготовки специалистов I, II и III уровня».
5.    Киреев П. С. Физика полупроводников. — М.: Высшая школа, 1975. — 584 с.
6.    Measurement of Ultraviolet Radiation – Canadian Conservation Institute [Електронний ресурс]//Режим доступу: https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-conservation-institute-notes/measurement-ultraviolet-radiation.html

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021