Белак А. Вимірювач напруженості електричного поля

Впродовж дипломного проєкту було розглянуто і проаналізовано існуючі методи та засоби вимірювання електростатичного поля. Було розраховано час за який різні методи вимірюють електростатичне поле, та висвітлено різницю між цими методами. Також було спроєктовано пристрій на базі динамічного(ротаційного) методу з покращеннями його параметрів, а саме розмірів. Також обрано сучасні елементи для неї. Зроблено висновки щодо доцільності вимірювання електростатичного поля в різних галузях.

Мета роботи: аналіз існуючих методів та засобів вимірювання електростатичного поля та створення приладу для його вимірювання.

Предмет дослідження: методи вимірювання електростатичного поля.

Наукова новизна: малогабаритний пристрій для вимірювання електростатичного поля.

Дипломний проєкт складається із пояснювальної записки обсягом 41 сторінок, включає 10 ілюстрацій, 1 таблицею, 5 креслеників, 9 посилань та 47 формул.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

[1]. Имянитов И. М., Приборы и методы для изучения электричества атмосферы, М., 1957.
[2]. Метод и аппаратура для измерения напряжённости электрических полей при геолого-геофизических исследованиях / В.Г. Баженов, Н.А. Якимчук, С.В. Грузин, И.С. Пидлисна // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 11. — С. 17-29. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.
[3]. Bazhenov V. Mathematical Model Electro Capacitive Methods of Nondestructive Testing / Ivitska D.K. Bazhenov V.G., Ivitskiy I.I. // SWorld Journal, 2017. – Vol. 13 - pp. 185-189
[4]. А.с. 1493964 СССР МКИ G01 29/08 «Способ измерения параметров электромагнитного поля» / В.Г. Болдырев, В.В Бочаров, В.Л. Булеков, В. Л. Головкин, А.А Ковзан, С.Б. Резников, В.В. Савостьянов / №4281857/24-09 Заявлено 13.07.87 Опубліковано 15.07.89 Бюл. №26
[5]. А.с. 319905 СССР МКИ G01 19/10 «Способ исследования электрического поля» / С.И. Павлов - №1378348/26-25 Заявлено 24.11.1969 Опубліковано 02.11.1971 Бюл. №33
[6]. Бирюков С. В. Физические основы измерения параметров электрических полей/ Бирюков С.В Омск СибАДИ 2008 -112с.
[7]. А.с. 1288630 СССР МКИ G01 29/12 «Способ измерения электростатического поля» / К.С. Жупахин, В.С. Жупахин, Ю.П. Михайловский №3789010/24-21 Заявлено 05.09.1984 Опубліковано 07.02.1987 Бюл. №5
[8]. А.с. 1257567 СССР МКИ G01 29/12 «Способ измерения электростатического поля» / К.С. Жупахин - №3786094/24-21 Заявлено 28.08.1984 Опубліковано 15.09.1986 Бюл. №34
[9]. В. С. Аксельрод, В. А. Мондрусов, К. Б. Щигловский, Методы и средства измерения напряженности и потенциала электрического поля
[10]. N O Renno, J F Kok, H Kirkham, and S Rogacki, A miniature sensor for electrical field measurements in dusty planetary atmospheres, journal of Physics: Conference Series 142 (2008) 012075
[11]. А.с. 1509758 СССР МКИ G01 29/12 «Измеритель напряженности статических и квазистатических электрических полей» / Ю.Г. Пехтерев, В.В. Канюшкин, В.А. Кочнев - №4306040/24-09 Заявлено 14.09.1987 Опубліковано 23.09.1989 Бюл. №35

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021