Полянський С. Ультразвуковий товщиномір

У даній роботі був спроєктований ультразвуковий товщиномір. У вступі обґрунтовується актуальність і необхідність розробки.

У першому розділі проведено аналітичний огляд, в якому були розглянуті основні методи товщинометрії та принцип роботи цих методів: ехо-метод, імпедансний метод, метод вільних коливань, акустичної емісії, також розлядались і інші методи товщинометрії. Крім того, було проведено загальний огляд та нормативно-технічну базу вихрострумового контролю та наявні прилади за темою проєкту.

 

У другому розділі було проведено розрахунки. Результати обчислення дали можливість визначитись із структурою схеми та конструкцією перетворювача, а також підібрати необхідні елементи з яких потім був зіставлений прилад, підібраноАЦП, пам’ять, дисплей. Був підібраний мікроконтроллер з можливістю управління МК в реальному часі і високою продуктивністю обробки сигналів, і власними сигнальними процесорами.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

1. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю [Електронний ресурс]: підручник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерноінтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики» спеціальності «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» / Р. М. Галаган; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,12 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с.
2. А. Дж Пейтон, В. Волош Аналоговая электроника на операционных усилителях – М.: БИНОМ, 1994 – 352 с.: ил. – ISBN 5-7503-0013-7
3. Расчет параметров разрабатываемого АЦП. – Режим доступу URL: https://works.doklad.ru/view/_Tyi_vM9_GY.html
4. FIFO IDT72225LB10J. – San Jose: Integrated Device Technology, Inc, 2013. – 16c.
5. А. Дж Пейтон, В. Волош Аналоговая электроника на операционных усилителях – М.: БИНОМ, 1994 – 350 с.: ил. – ISBN 5-7503-0015-7
6. А. Дж Пейтон, В. Волош Аналоговая электроника на операционных усилителях – М.: БИНОМ, 1994 – 302 с.: ил. – ISBN 5-7503-0014-7

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021