Мельник А.В. Автоматизований прилад дозиметричного контролю іонізуючого випромінювання

Дипломний проєкт складається із анотації, вступу, аналітичного огляду, розрахунків датчику, наведення структурної та функціональної схем, підбору компонентів та висновків.

Загальний об’єм пояснювальної записки становить 50 сторінок, включає: 28 ілюстрацій, 8 таблиць, 4 кресленика, 20 посилань та 10 формул.

Тема дипломного проєкту пов’язана з визначенням якості навколишнього середовища, що напряму впливає на якість життя. Відомо, що основними факторами, що вимагають постійного моніторингу, є рівень радіації. Вплив радіації може проявлятися не відразу, а через десятиліття у майбутніх поколінь. Даний прояв може бути у вигляді раку, генетичних мутацій, тощо.

Поява радіометрів та дозиметрів у вільному продажу дозволила забезпечити хорошу радіаційну безпеку громадян. Також  із впровадженням нових технологій є змога удосконалювати існуючі системи, робити їх більш доступними по вартості, зменшити габарити до прийнятних для щоденного використання. Даний проєкт  присвячено розробці приладу на базі мікроконтролера, що призначений для моніторингу іонізуючих частинок. Пристрій може реєструвати випромінювання, передавати дані на мобільний пристрій та обробляти їх. Спроєктована система визначає накопичену дозу опромінення за певний період, а також дає сигнали тривоги, коли потужність еквівалентної дози перевищена. Висока надійність цієї системи забезпечується оперативним реагуванням на надзвичайні ситуації.

Ключові слова: контроль радіації, смартфон, трубка СБМ-20, мікроконтролер, датчик.

Керівник: ст. викладач, к.т.н. Лисенко Ю.Ю.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури

[1]         Клюєв В.В., Соснін Ф.Р. «Теорія і практика радіаційного контролю: навчальний посібник для вузів», Машинобудування, 1998. 170 с.
[2]         Гусев Н. Г., Беляев В. А. «Радиоактивные выбросы в биосфере. Энергоатомиздат», 1991, 256 с.
[3]         Новіков, С.Г.; Беринцев, А.В.; Алексєєв, А.С.; Сомов, А.І.; Приходько, В.В.; Гуськов, П.А.; Светухін, В.В. «Розробка пересонального переносного дозиметруа ефективної дози із каналом даних RFID» Радіопромисловість, С. 78-85, 2018.
[4]         Безруков С.;  Аристов В. «Экономичный бытовой радиометр,» Радио,  С. 30-32, 2010.
[5]        Артемьев Б.В., Буклей. А.А.  «Радиационный контроль», Спектр, Москва. 2011

[6]       Технології електромагнітного неруйнівного контролю. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 63 с.
[7]         Кузьмин С.А, Зель Ю.Э, Анцибор С.В. «Опыт проведения контроля радиационого выхода медецынских рентгенодиагностических апаратов», Известия ТудГУ, № 7, С. 257-261, 2015.
[8]         Иванов С.А. «Рентгеновские трубки технического значения», 1999.
[9]         Batyuk, A.; Voityshyn, V.; Verhun, V. «Software Architecture Design of the Real-Time Processes Monitoring Platform. In Proceedings of the Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP)» pp. 98-101, 2018.
[10]         Parkhomenko, A.; Gladkova, O.; Sokolyanskii, A.; Shepelenko, V.; Zalubovskiy, Y. « Implementation of reusable solutions for remote laboratory development,» iJOE, pp. 24-29, 2016.
[11]         Md. Akbar Hossain, Sayan Kumar Ray. «A Smartphone-Assisted Device-to-Device Communication for Post-disaster Recovery», 2018.
[12]         Holovatyy, A.; Teslyuk, V.; Iwaniec, M.; Mashevska, M. «Development of Background Radiation Monitoring System Based on Arduino Platform. In Proceedings of the 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer S,» pp. 139-142, 2018.
[13]         Р. Романський, «Підхід до математичного моделювання та дослідження комп’ютерних процесів на макрорівні» Математика , С. 18-38, 2020.
[14]         Hacker  E, Horsham  C, Vagenas  D, Jones  L, Lowe  J, Janda  M.  «A mobile technology intervention with ultraviolet radiation dosimeters and smartphone apps for skin cancer prevention in young adults: randomized controlled trial», JMIR Mhealth Uhealth, 2018.
[15]         Holovatyy, A.; Teslyuk, V.; Iwaniec, M.; Mashevska, M., «Development of a system for monitoring vibration accelerations based on the raspberry pi microcomputer and the adxl345 accelerometer» pp. 52-62, 2017.
[16]         Momose, Y.; Sakurai, T.; Nakayama, K.  «Thermal Analysis of Photoelectron Emission (PE) and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) Data for Iron Surfaces Scratched in Air, Water, and Liquid Organics» pp. 11-21, 2020.
[17]     Моделі та міри у вимірюваннях: Монографія / В.П. Бабак, В.С. Єременко,  Ю.В. Куц, М.В. Мислович, Л.М. Щербак; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака. – К.: Наукова думка, 2019. – 192 с.
[18]     Овчарук С.А.; Баженов В.Г. «Порівняння чутливості моделей звичайних та диференціальних електроємнісних перетворювачів в рамках задач цивільного розмінування», Техническая диагностика и неразрушающий контроль, №2, С. 30-36, 2019.
[19]     Моделювання перехідних процесів у вимірювальному каналі вихрострумового дефектоскопу / В.В. Долиненко, Є.В. Шаповалов, Куц Ю.В., Редька М.О., Учанін В.М. // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2018. — № 4. — С. 30-35.
[20]     Куц В.Ю.; Дорошенко Л.Ю. «Метод резервування даних з використанням лінійних відновлюючих кодів», Альманах науки,  № 5/2 (26), С. 19-22, 2019.
[21]     Комп’ютерне проектування електронних схем / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Р. М. Галаган, К. М. Сєрий. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 163 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021