Троцюк К.М. Прилад для лікування хвороби Паркінсона з використанням сфокусованого ультразвуку

Дипломний проєкт присвячений розробці пристрою для лікування хвороби Паркінсона з використанням сфокусованого ультразвуку. Об’єм дипломного проекту становить: розрахунково-пояснювальна записка – 40 сторінок та графічна частина, яка складається із 3 креслеників.

Завданням даного проєкту є розробка та розрахунок первинного перетворювача (а саме, рефрактора) для фокусування ультразвуку у визначеній області мозку пацієнта, розробка електричної принципової схеми приладу та опис методики застосування розробленого пристрою в медичних цілях. У проєкті приведені розрахунки коефіцієнту акустичного тракту, дані рекомендації по вибору напруги випромінювання. Також обґрунтовано вибір схеми, підібрані необхідні сучасні електронні компоненти для її реалізації.

В графічній частині курсового проекту розроблена схема електрична принципова на форматі А1, специфікація на схему електричну принципову на форматі А4(3), складальний кресленик на форматі А4(4) та функціональна схема на форматі А3 (1).

Ключові слова: ультразвук, хвороба Паркінсона, фокусування, рефрактор

Об’єкт дослідження: взаємодія сфокусованого ультразвуку із головним мозком людини. Предмет дослідження: засоби для фокусування ультразвуку в заданій ділянці простору

Керівник: доц, к.т.н. Галаган Р.М.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури

1.    Галаган Р. М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с.
2.    Цапенко В. К. Основи ультразвукового неруйнівного контролю / В. К. Цапенко, Ю. В. Куц. – Київ: НТУУ "КПІ", 2009. – 436 с.
3.    Отделы головного мозга. Анатомия головного мозга [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.cognifit.com/ru/brain-parts.
4.    Холявин А. І. Технические, клинические и экономические аспекты лечебного транскраниального фокусированного ультразвука / А. І. Холявин // НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ / А. І. Холявин. – Санкт-Петербург: ФГБУН “Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой” РАН, 2019. – С. 17–24.
5.     Слезкина Л.А., Евдокимова Г.А., Лапина Г.М. Клинические особенности опухолей головного мозга // Неврологический вестник. / Тверь /- 2004. - Т. 26, # 1-2. - С.86-89.
6.    Болезнь Паркинсона [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.msdmanuals.com/ru
7.    Диагностика и лечение заболеваний головного мозга [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://expertclinics.ru/services/antivozrastnaya-medicina/lechenie-zabolevaniy-golovnogo-mozga/.
8.    Тюрников В. М. Високоінтенсивний фокусований ультразвук у функціональній нейрохірургії / В. М. Тюрников, А. О. Гуща. – Москва: ФГБНУ (Науковий центр неврології), 2016. – (4; т. 10).
9.    Remote control for brain cells: scientists use ultrasound waves to activate neurons [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://theconversation.com/remote-control-for-brain-cells-scientists-use-ultrasound-waves-to-activate-neurons-114901.
10.    Ultrasound Waves Could Be Fired At the Brain for Mood-altering Precision Therapy [Електронний ресурс] // Original story from the University of Utah. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.technologynetworks.com/neuroscience/news/ultrasound-waves-could-be-fired-at-the-brain-for-mood-altering-precision-therapy-335138.
11.    Ultrasound for the brain [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.nature.com/articles/d41586-017-05479-7.
12.    Микропроцессорная техника - клавиатура [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://gendocs.ru/v256/?cc=4.
13.    SSD1306: контроллер/драйвер для дисплеев OLED/PLED [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://microsin.net/adminstuff/hardware/ssd1306-oled-controller.html.
14.    Универсальный синтезатор частоты [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.cqham.ru/unsyn.htm.
15.    Титов А. А. Усилитель мощности диапазона 10...1050 МГц / А. А. Титов // Радиодело / А. А. Титов. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2005. – С. 40–43.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021