Бердичевський Д.В. Засіб для позиціонування рухомих об'єктів в просторі

В даній дипломній роботі було промоделювано засіб для знаходження координат об’єкта в просторі щоб полегшити та зменшити час знаходження дефекту на ділянці.

У першому розділі дипломної роботи представлено теоретичні відомості про технології локального позиціонування. А також, наведено переваги та недоліки даних технологій, а також обґрунтовано вибір певної технології до даної дипломної роботи. У другому розділі приведено методи локального позиціонування та висновок щодо застосування даних методів. В третьому розділі описано MEMS датчики та короткі відомості про них, математичну частину даних датчиків, знаходження кутів Ейлера, характеристики, а також вибір датчиків до даної дипломної роботи.  В четвертому розділі приведено функціональну та принципову електричну схему, опис цієї схеми, а також алгоритм знаходження координат нашого дефекту.

Данна дипломна робота складається із пояснювальної записки обсягом 74 сторінок, включає 24 ілюстрації, 3 кресленика та 30 літературних джерел.

Ключові слова: MEMS датчики, гіроскоп, акселерометр, GSM.

Керівник: ст. викладач, к.т.н. Богдан Г.А.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури

1.    Магістерська дисертація [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25539/1/Remeniuk_magistr.pdf
2.    Магістерська дисертація [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23038/3/Sokolenko_magistr.pdf
3.    GPS [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS#
4.    И. Л. Рева, А. А. Богданов, Е. А. Малахова «Применение точек доступа Wi-Fi для регистрации движения на объекте» 2017.
5.    Технологии позиционирования в реальном времени [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.rtlsnet.ru/technology/view/4  
6.    Овчинников С. Технологии локального позиционирования / Сергей Овчинников. // Технологии и средства связи. – 2014. – №3. – С. 26–30
7.    Технологии локального позиционирования. Часть I [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://habr.com/company/rtl-service/blog/281837/
8.    Технологии локального позиционирования. Часть II [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://habr.com/company/rtl-service/blog/282357/
9.     Методы локального позиционирования [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://habr.com/company/rtl-service/blog/301706/  
10.     Технології електромагнітного неруйнівного контролю. Лабораторний практикум / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 63 с. – Назва з екрана.
11.    RFID [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/RFID#%D0%9F%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5
12.     Супутникова навігація [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://xn--j1ahb.xn--j1amh/articles/GPS_GLONASS_AGPS_RTK/
13.     WiMAX [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/WiMAX
14.     Радиолокационные методы локального позиционирования [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29656138#
15.     SDS-TWR Измерение расстояния без рулетки и синхронизации [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://habr.com/ru/post/154445/
16.     RSSI [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.gsmsota.com.ua/blog/stati/parametry-kachestva-signala-lte-4g/
17.     МЭМС датчики системы позиционирования пространственного положения человека [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/40721/1/TPU411667.pdf
18.    Выбор и использование датчиков движения на основе МЭМС [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://russianelectronics.ru/vybor-i-ispolzovanie-datchikov-dvizheniya-na-osnove-mems/
19.     GSM [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://lanmarket.ua/entsiklopediya/besprovodnye-tekhnologii/gsm.html
20.     Галаган Р.М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю [Електронний ресурс] / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 264с. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27002 ‒ (дата звернення: 04.03.2021). ‒ Назва з екрану.
21.     Челноков Ю.Н. Кватернионные и бикватернионные модели и методы механики твердого тела и их приложения. Геометрия и кинематика движения. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 512 с
22.    Лурье А.И. Аналитическая механика – М.: Физматгиз, 1961. – 824 с.
23.    Матвеев В.В., Распопов В.Я. Основы построения бесплатформенных инерциальных навигационных систем. – СПб.: ГНЦ РФ ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор», 2009. – 280 с.
24.    Savage P.G. Strapdown Analytics – Part I, Strapdown Associates, Inc., 2000.
25.    Холопов И.С., Штрунова Е.С. Программный имитатор сигналов трехосного MEMS гироскопа с цифровым выходом // Труды РНТОРЭС им. А.С.Попова. Серия: «Цифровая обработка сигналов и её применение». Выпуск XIV. Т. 1. – М., 2012. – С. 237- 238.
26.    Тихонов В.И., Харисов В.Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. – М.: Радио и связь, 1991. – 551 с.
27.    Kalman R.E. A new approach to linear filtering and prediction problems // Journal of Basic Eng., Trans. ASME, Ser. D, Vol. 82, No 1. 1960. – P. 35-45.
28.    Фарина А., Студер Ф. Цифровая обработка радиолокационной информации: пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1993. – 319 c.
29.    Оценивание дальности и скорости в радиолокационных системах. Ч. 2 / под. ред. В.И. Меркулова. – М.: Радиотехника, 2007. – 304 с.
30.    Кошелев В.И., Галкин В.И., Белокуров В.А. и др. Улучшение характеристик микромеханических датчиков угловых скоростей // Цифровая обработка сигналов и ее применение: труды РНТОРЭС им. А.С. Попова. № ХII-1. – М.: ИПУ РАН, 2010. – С. 59-61.
31.    Di Li, René Jr. Landry, Philippe Lavoie. Lowcost MEMS Sensor-based Attitude Determination System by Integration of Magnetometers and GPS: A Real-Data Test and Performance Evaluation // IEEE ION Plans 2008, Monterey, CA, USA, 2008. – P. 1190-1198.
32.     Модуль LB-499-GSM [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.microl.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=260&category_id=113&option=com_virtuemart&Itemid=7133.    Безконтактна система визначення координат вимірювального перетворювача дефектоскопа / С.М. Маєвський, К.М. Сєрий // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2012. — № 4. — С. 20-23.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021