Мисниченко М.А. Лазерний далекомір

Далекоміри повсякчас були тісно пов’язані з неруйнівним контролем, оскільки допомагали визначати відстань до важкодоступних ОК або тих, контроль яких можливий лише на відстані.

В дипломному проекті були описані існуючі сучасні далекоміри, типи їх дії,  проаналізовано наступні далекоміри: ультразвуковий, лазерний, оптичний та нитяний. Було виконано порівняння перелічених далекомірів в ході якого виявлено основні переваги та недоліки кожного.

Мета роботи: розробка лазерного фазового далекоміру. Було поставлено задачі щодо пристрою, що при вивчені існуючих методів його реалізації, дало змогу виявити найкращий спосіб при якому недоліки будуть незначними в порівнянні з перевагами. Так за структурною схемою основного методу було обрано компоненти для побудови функціональної та електричної принципіальних схем, а також виконано креслення корпусу та оптичної системи далекоміра.

Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 60 сторінок, включає 13 ілюстрацій, 1 таблицю, 16 креслеників  та більше 60 формул.

Керівник: ст. викладач, к.т.н. Богдан Г.А.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури

1.    Куц Ю.В. Магнітний неруйнівний контроль: Навчальний посібник / Ю.В. Куц, А.Г. Протасов, В.К. Цапенко, В.С. Єременко, Ю.Ю. Лисенко ‒ К: НТУУ ”КПІ”. – 2012. – 139 c.
2.    Куц Ю.В. Технології електромагнітного неруйнівного контролю. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 63 с.
3.    Галаган Р. М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263
4.    Петрик, В. Ф. Метрологія, стандартизація та сертифікація в неруйнівному контролі [Електронний ресурс] / В. Ф. Петрик, А. Г. Протасов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. – 266 с.
5.    Лазерна дальнометрія / Л.А. Асніс, В.П. Васильєв, В. Б. Волконський та ін. М .: Радіо та зв’язок, 1995. 256 c.
6.     Lee Seok-Hwan et al. Laser rangefinder and method thereof. Intern. Patent WO 2005/006016, 20.01.05, Int. CI Int. CI. G01S 17/10.
7.     Карасик В.Є., Орлов В.М. Лазерні системи бачення. М .: Вид. МГТУ ім. Н.Е. Баумана, 2001. 352 c.
8.    Баришніков Н.В., Бокшанская В.Б., Карасик В.Є. Приймально-передавальні пристрої лазерних локаційних зображують систем. М .: Вид. МГТУ ім. Н.Е. Баумана, 2004. 84 c.
9.    Смолич С.В. З 512 Інженерна геодезія: навч. посібник. / С.В. Смолич, А.Г. Верхотуров - Чита: ЧітГУ, 2009. - 185 с.
10.    Денисюк Р. Е., Кузнєцов Д. Н. Лазерний далекомір для систем машинного зору роботів / Збірник тез доповідей Другого регіонального науково-практичного семінару Теоретичні та практичні аспекти приладобудування, 18 квітня 2013, Луганськ, кафедра Прилади, СНУ ім. В. Даля. - с. 20 - 21.
11.     Ратхор Т. С. Цифрові вимірювання. Методи і схемотехніка. - М.: Техносфера, 2004. - 371 с.
12.    Геодезичні інструменти // Велика радянська енциклопедія: [в 30 т.] / Гол. ред. А. М. Прохоров. - 3-е вид. - М.: Радянська енциклопедія, 1969-1978.
13.     Лемтюжніков Д.С. Елементарний курс оптики і далекомірів, Воениздат, 1938, 136 с.
14.     Поляков В. Т. Радіолюбителям про техніку прямого перетворення. - М .: Патріот, 1990. - 264 с.
15.     Солодилов К.Є. Військові оптико-механічні прилади, Оборонпром, 1940, 263 с.
16.     Климко Ю.Н. Основи розрахунку оптико-локаційних приладів з лазерами. М., 1978.
17.     Ставрів А.А., Поздняков М.Г. Рефракційні параметри атмосфери і їх вплив на точності характеристики лазерних далекомірів. Мн., 2003.
18.    Хінрікус Х.В. Шуми в лазерних інформаційних системах. М., 1987.
19.     В.Є. Карасика «Лазерні прилади та методи вимірювання дальності». М .: 2012 вид. МГТУ ім. Н.Е. Баумана

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021