Акуленко О.С. Комп’ютерно-інтегрований пірометр

В даному дипломному проекті, відбулося проектування комп’ютерно-інтегрованого пірометра з функцією передачі даних на користувацький пристрій у вигляді смартфону на основі операційної системи Android.
В першому розділі проаналізовано теоретичні основи безконтактного вимірювання температури. Розглянуті різні методи визначення температури. Збір готових моделей пірометрів доступних в легкій доступності, та аналізування їх, створення порівняльної характеристики. У наступному розділі розглянуті готові варіанти сенсорів з метою їх використання в даному проекті. Також розраховані параметри майбутнього пірометра на основі обраного сенсору. Створення функціональної, структурної та принципової схеми. В третьому розділі було спроектовано корпус для приладу на основі обраних елементів приладу, з урахуванням їх монтажу людиною, а не роботом.

Керівник: доц., к.т.н. Лисенко Ю.Ю.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

1.Назаренко Л.А. Фізичні основи джерел світла: навч. посіб. – Харків:ХНАМГ, 2009. – 201 с.
2.Протасов, А. Г. Технології теплового неруйнівного контролю / А. Г.Протасов, Ю. Ю. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІім. Ігоря Сікорського, 2021. – 133 с.
3.Петрик, В. Ф. Метрологія, стандартизація та сертифікація внеруйнівному контролі [Електронний ресурс] : навчальний посібникз дисциплін «Метрологія» та «Сертифікація і стандартизація» / В. Ф.Петрик, А. Г. Протасов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електроннітекстові дані (1 файл: 3,04 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського,2015. – 266 с
4.Бабич О.О. Визначення безконтактних методів вимірюваннятемператури нагрітих тіл / О.О. Бабич, Н.М. Александрова //Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 1. – С. 69-71.
5.Скорик Б.И. К вопросу применения бесконтактных методовизмерения температуры нагретых тел / Б.И. Скорик, А.В. Гейко //Системи оброб. інформації. – 2007. – Вип. 9. – С. 129-132.
6.Брао І. Аналіз проблематики та перспективних напрямів розвиткубезконтактної термометрії [Текст] / І. Брао // Вимірювальна техніката метрологія. – 2014. – Вип. 75. – С. 40-44.
7.Неделько А.Ю. Преимущества и недостатки бесконтактногоизмерения температуры [Текст] / А.Ю. Неделько // Химическое инефтегазовое машиностроение. – 2005. – N 7. – С. 29-30.
8.Fluke 62 max+ Datasheets [Елкетронний ресурс] – Режим доступу доресурсу: https://www.fluke-direct.com/pdfs/cache/www.fluke-direct.com/64-max/datasheet/64-max-datasheet.pdf
9.Testo 830-T2 Datasheets [Елкетронний ресурс] – Режим доступу доресурсу: https://static-int.testo.com/media/2c/2e/370ce9c89ff6/Testo-830-Data-Sheet-US.pdf
10.Omega OS530E Series Datasheets [Елкетронний ресурс] – Режимдоступу до ресурсу: https://assets.omega.com/manuals/M4088.pdf
11.MLX 90614 Datasheets [Елкетронний ресурс] – Режим доступу доресурсу:https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/MLX90614_rev001.pdf
12.TMP006 Datasheets [Елкетронний ресурс] – Режим доступу доресурсу: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temp/tmp006.pdf
13.MAX31856 Datasheets [Елкетронний ресурс] – Режим доступу доресурсу: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/881192/MAXIM/MAX31856.html
14.Mainstream Performance line, Arm Cortex-M3 MCU with 64 Kbytes ofFlash memory, 72 MHz CPU, motor control, USB and CAN [Електронийресурс] – режим доступу до ресурсу:https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103c8.htmlhttps://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26874/TI/CD4047.html
15.HC-05 Datasheet [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/HC-05%20Datasheet.pdf
16.SOLIDWORKS TEACHER TRAINING MANUAl [Електроннийресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://my.solidworks.com/solidworks/guide/SOLIDWORKS_Introduction_EN.pdf
17.TTP223 Darasheet [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/TTP223-BA6_C80757.pdf
18. INTRODUCING SOLIDWORKS [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://my.solidworks.com/solidworks/guide/SOLIDWORKS_Introducti on_EN.pdf
19. Баженов В.Г. Електроніка. Лабораторний практикум: навчальний посібник / В. Г. Баженов, Є. Ф. Суслов, Ю. Ю. Лисенко, А.С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.20. Куц Ю.В. Спеціальні розділи математики. Курс лекцій: навчальний посібник / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 180 с.21. Статистичні методи визначення залежностей між випадковими величинами: навчальний посібник / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 115 с.
22. Куц Ю.В. Технології електромагнітного неруйнівного контролю: Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 63 с.
23. I. Lysenko, V. Uchanin, V. Petryk, Y. Kuts, A. Protasov and A. Alexiev, "Intelligent Automated Eddy Current System for Monitoring the Aircraft Structure Condition," 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2022, pp. 1-5.
24. Застосування фазових характеристик сигналу в автоматизованій вихрострумовій дефектокопії / М. О. Редька, Ю. В. Куц, Є. В. Шаповалов, В. М. Учанін, Ю. Ю. Лисенко, О. Д. Близнюк // Технічна діагностика і неруйнівний контроль. – 2022. – №1. – C. 45-53.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021