Безверхий Е.В. Автоматизована система контролю температури

Дипломна робота присвячена розробці та реалізації автоматизованої системи контролю температури. Метою дослідження є створення ефективного та надійного засобу для точного вимірювання температури в різних сферах застосування, таких як промисловість, медицина, сільське господарство тощо.
У роботі будуть проаналізовані різні методи та пристрої для контролю температури, включаючи термометри, термопари, терморезистори та інфрачервоні термометри. Вивчені методи будуть порівняні за точністю, швидкістю реакції, діапазоном вимірювання та іншими параметрами, що дозволить визначити найбільш оптимальні рішення для автоматизованої системи контролю температури.


У процесі дослідження будуть використані сучасні методи та інструменти програмування, а також апаратні засоби для створення прототипу системи. Розроблена система буде здатна збирати, обробляти та відображати дані про температуру в режимі реального часу. Вона також буде включати можливості налаштування тривалості спостереження, встановлення меж безпеки температури та автоматичне сповіщення у випадку виявлення небезпечних значень.
Основними перевагами розробленої автоматизованої системи контролю температури будуть висока точність вимірювання, швидка реакція на зміни температури, простота використання та можливість збереження та аналізу зібраних даних.
Отримані результати дослідження та розробки системи будуть корисними для впровадження в різні сфери, де важливий точний контроль температури, що сприятиме покращенню процесів, збільшенню ефективності та забезпеченню безпеки.

Керівник: проф., д.п.н. Протасов А.Г.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

[1]. Наконечна А. В. Аналіз методів пірометрії та актуальність їх застосування / А. В. Наконечна // Ефективність та автоматизація інжинерих рішень у приладобудуванні. – 2020. – С. 218–221
[2]. Протасов, А. Г. Технології теплового неруйнівного контролю / А. Г. Протасов, Ю. Ю. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 133 с
[3]. І. Білокур, Основи дефектоскопії, Київ: Азимут-Україна, 2004.
[4]. В. Петрик и О. Кустовський, «Бездротова передача даних у неруйнівному контролі,» в Сучасні прилади, матеріали і технології для НК і ТД машинобудівного і нафтогазопромисловго обладнання, Івано-Франківськ, 2008.
[5]. Р. Галаган и А. Момот, «Аналіз методів цифрової обробки термограм,» Вісник Київського політехнічного університету.Серія приладобудування, № 55, pp. 108-117, 2018.
[6]. Галаган Р.М. Модель восстановления серии изображений из смазанного изображения для решения задачи высокоточного измерения диаметра и температуры излучающих объектов / Р.М. Галаган, А.В. Муравьёв, А.С. Томашук // Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій (матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції), 2019. – С. 169-171
[7]. Бабич О.О. Визначення безконтактних методів вимірювання температури нагрітих тіл / О.О. Бабич, Н.М. Александрова // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 1. – С. 69-71.
[8]. Брао І. Аналіз проблематики та перспективних напрямів розвитку безконтактної термометрії [Текст] / І. Брао // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2014. – Вип. 75. – С. 40-44
[9]. Наконечна А. В. Автоматизований пірометричний контроль температури на ливарно-прокатному виробництві / А. В. Наконечна // Ефективність та автоматизація інжинерих рішень у приладобудуванні. – 2020. – С. 222–224.
[10]. Поліщук В.М. Фотометрія: конспект лекцій / В.М. Поліщук. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 147 с.
[11]. Protasov A. Application of FEMLAB Software for Simulation of the Thermal Method for Nondestructive Testing. / A. Protasov //American Society for Engineering Education. Annual conference and Exposition. Austin, Texas, USA. June 14-17 2009, pp. 182-191
[12]. Брао І. Аналіз проблематики та перспективних напрямів розвитку безконтактної термометрії [Текст] / І. Брао // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2014. – Вип. 75. – С. 40-44
[13]. Бабич О.О. Визначення безконтактних методів вимірювання температури нагрітих тіл / О.О. Бабич, Н.М. Александрова // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 1. – С. 69-71.
[14]. Стадник В.Й. Оптика: навч. посібн. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 360 с.
[15]. Сторожик Д.В. Автоматизація процесу теплового неруйнівного контролю шляхом застосування методу комплексування термограм. /Д.В. Сторожик, А.Г. Протасов, О.В. Муравйов, В.Ф. Петрик, Д.В. Петренко/ Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2022, №2, стор. 20-23. https://doi.org/10.37434/tdnk2022.02.03

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021