Денисов В.С. Система автоматичного сортування відходів в концепції Industry 5.0

Розробка програмного забезпечення для автоматизованого сортування вторинної сировини є актуальною та важливою проблемою у сучасному світі. У цій роботі було досліджено використання нейронних мереж у сортуванні відходів та розроблено програму, що здатна автоматично класифікувати вторинна сировина. Оглянуто різні методи та технології сортування, зокрема нейронні мережі, згорткові, рекурентні, глибокі, трансформери та віджаті мережі.
Архітектура програмного забезпечення була ретельно розроблена, вимоги до програми були визначені, а необхідні інструменти та бібліотеки були використані для реалізації. Проведено моделювання програми з використанням діаграм використання, послідовності та активності, що показують взаємодію компонентів та послідовність їх виконання.
Також було проведено тестування розробленого програмного забезпечення та наведено опис контрольного прикладу. Результати свідчать про ефективність використання нейронної мережі у процесі сортування вторинної сировини.
Загальним висновком роботи є те, що використання нейронних мереж у сортуванні відходів має великий потенціал для поліпшення точності та швидкості процесу сортування. Проте, для досягнення оптимальних результатів, потрібно продовжувати дослідження та вдосконалювати алгоритми та моделі, щоб забезпечити ефективну та стабільну роботу систем сортування вторинної сировини.

Керівник: доц., к.т.н. Нечай С.О.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021