Коваль Н.В. Автоматизований вихрострумовий дефектоскоп на базі мікросхем вимірювачів імпедансів

Дипломний проєкт студента IV курсу, групи ПК-91 приладобудівного факультету Коваля Назарія з теми: "Автоматизований вихрострумовий дефектоскоп на базі мікросхем вимірювачів імпедансів". Дипломний проєкт складається з 50 сторінок, 4 рисунків, 16 літературних джерел.

В рамках дипломного проєкту була поставлена і вирішена задача проєктування вихрострумового дефектоскопу. В проєкті приведені розрахунки, зокрема розрахунок вихрострумового перетворювача. Графічна частина дипломного проєкту включає структурну схему дефектоскопа, виконану на аркуші формату А3, функціональну схему – на аркуші А3, складальний кресленик ВСП – на аркуші формату А1, електричну принципову схему – на аркуші А1, а також специфікацію на електричну принципову схему.

доц., к.т.н. Баженов В.Г.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

 

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021